Staden föreslås köpa rökugnar

Ny hyresgäst. Fiskhanteringshallen har stått tom i cirka tre år och väntar på nya hyresgäster. Bild: Mia Berg-Lundqvist

Hangö stad vill köpa rökugnar för att kunna inrymma nya hyresgäster i fiskhanteringshallen. Den förtjänar ett bättre öde än att stå tom år efter år.

På måndagens stadsstyrelsemöte kommer man att ta ställning till ett inköp av två rökugnar till priset av 10 000 euro. Det gäller rökugnarna som finns i fiskhanteringshallen i Hangöby.

Fastigheten ägs av Hangö stad, men rökugnarna av konkursboet efter Viking Seafood Oy. Fiskhanteringshallen har stått tom alltsedan företagets konkurs på våren 2017. Just rökugnarna har blivit både en möjlighet och en bromskloss för att finna nya hyresgäster.

Rökugnarna är i nyinköp värdefulla, uppskattningsvis 200 000 euro. Att det finns sådana färdigt i fastigheten, gör byggnaden attraktivare för nya hyresgäster. Men ägarförhållandet har varit besvärligt. Konkursboet har initialt själv velat sälja rökugnarna till högstbjudande. Dock har man kanske varit aningen optimistisk angående andrahandsvärdet.

– Ugnarna är inbyggda i fastigheten och om konkursboet säljer dem, måste de i stället återställa byggnaden i ursprungligt skick. I praktiken har det visat sig bli en plus minus noll-affär för konkursboet, säger Hangös stadsdirektör Denis Strandell.

Nya hyresgäster

Så länge rökugnarna finns i fiskhanteringshallen och ägs av konkursboet kan staden inte teckna ett nytt hyreskontrakt med någon ny aktör. Därför har detta blivit en gordisk knut att lösa.

– För att komma ur det här läget har vi från staden sida lagt ett bud om tiotusen euro på rökugnarna. Det är visserligen inte stadens uppgift att äga rökugnar, men det verkar vara enda sättet att komma ur en låst situation. Och att fiskhanteringshallen står tom är ett ännu sämre alternativ då intressenter finns, säger stadsdirektören.

I skrivande stund har alla fordringsägare till konkursboet – med undantag för en – godkänt stadens anbud. Den fordringsägare som motsatt sig anbudet har överklagningsmöjlighet fram till onsdag nästa vecka.

– Det krävs endast ett majoritetsbeslut för den här typen av frågor. Jag tror inte att fordringsägaren i fråga ensam kan häva köpet, i synnerhet som konkursboet har en jämförelsevis liten skuld till personen i fråga. Min uppfattning är att beslutet kan upphävas endast på grund av formella fel, säger Denis Strandell.

Han är förhoppningsfull om att stadsstyrelsen ska godkänna köpet av rökugnarna. Stämningarna innan har varit att alla kan se fördelen med att fiskhanteringshallen inte står tom. Om köpet godkänns av stadsstyrelsen, kommer nya innehavaren att hyra ugnarna av staden.

– Vi måste nästan göra det den vägen. Om vi säljer dem vidare riskerar vi i alla fall teoretisk att på nytt hamna i samma situation, säger han.

Mer läsning