Staden agerar enligt regeringens riktlinjer

Stadens olika instanser betjänar i huvudsak per telefon eller e-post. Bild: Arkiv

Hangö stad har i enlighet med regeringens direktiv vidtagit en rad åtgärder för att hindra spridningen av coronaviruset.

Stadens utvidgade ledningsgrupp sammanträdde i tisdags under stadsdirektör Denis Strandells ledning för att gå igenom regeringens bestämmelser under rådande undantagsförhållande. 

Åtminstone fram till den 13 april sköts mycket av stadens verksamhet på distans. Det följer regeringens riktlinjer, som finns att läsa i detalj på statsrådets webbsida. Hur staden genomför sina omställningar kan man läsa i detalj på stadens hemsida. 

Coronarådgivning

Staden har inrättat en särskild coronarådgivning vid hälsocentralen. Den öppnar i dag torsdag klockan 8. Telefonnumret till stadens coronavirusrådgivning är 040 135 9585. Dit kan man ringa vardagar klockan 8–16.

Det är en återuppringningstjänst så du slipper köa i telefon. Om ett samtal inte genast kan besvaras, sparas klientens telefonnummer och en skötare ringer upp så fort som möjligt.

Numret till hälsocentralens mottagning, 019 2203 555, är för övrig tidsbeställning.  Man ska inte uppsöka hälsocentralen direkt. Den allmänna jourhjälpen 116 117 hjälper dygnet runt.

Skolorna har stängt

Verksamheten i daghem och förskolor fortsätter. Det rekommenderas dock att barn i mån av möjlighet hålls hemma. Dagvårdsavgifterna kompenseras.

Så gott som all närundervisning i skolorna avbröts från och med i går. Undervisningen ordnas som distansundervisning. Rektorerna informerar noggrannare via Wilma.

Det är endast barn i årskurserna 1–3 vars vårdnadshavare arbetar inom samhällets kritiska funktioner samt barn med beslut om särskilt stöd som får närundervisning.

Bildningsdirektör Karl-Erik Gustafsson berättar att det gäller ungefär 15 barn i Hangö.

– Vi ska komprimera verksamheten. Det gäller i mån av möjlighet både närundervisning och småbarnspedagogik. Vi ser över om vi tillfälligt kan stänga vissa daghem och koncentrera närundervisningen till bara några skolor.

De som får närundervisning får skollunch, inte andra, säger Gustafsson. Bland de elever som är berättigade till närundervisning finns ingen som är i behov av skoltransport.

– Vi har därför kommit överens med bussbolaget om att bussarna inte behöver köra under den här tiden.

Vad gäller distansundervisningen har elever från årskurs 4 pekplattor som de fått via skolorna sedan tidigare. För elever i årskurserna 1–3 är läget olika i skolorna.

– Det klarnar senast på fredag hur deras distansundervisning ordnas, säger Gustafsson.

Proven i studentexamen ordnas enligt den komprimerade tidsram som publicerades förra veckan. I Hangö skrivs prov i dag torsdag och i morgon fredag, ingen skriver samiska på måndag.

Allmänna riktlinjer

Personer över 70 år förpliktas att undvika kontakter med andra personer i den mån det är möjligt. De ska leva under förhållanden som motsvarar karantän.

Personer som kommit hem från utlandsresa bör likaså stanna hemma i karantänliknande förhållanden. Det gäller i 14 dagar efter hemkomstdatum.

Social- och hälsovård

Alla icke-lagstadgade tjänster som staden normalt erbjuder invånarna har avbrutits. Fram till den 13 april är familjecentret Pikku-Lilla, Astreas dagcentral och Astreas aktivitetscenter samt Astreas spegelsal och konditionssal och simbassäng stängda.

Fram till den 13 april ordnas ingen rehabiliterande arbetsverksamhet. Rådgivningarna sköter endast lagstadgade besök, allt annat sköts per telefon.

Munhälsovården utför inga icke-brådskande åtgärder för riskgrupper.

Inga besök utifrån tillåts på hälsocentralens bäddavdelning och i Astreas, Novas och Källans boendeenheter. Undantag görs endast från fall till fall, exempelvis vid terminalvård.

Socialservicecentralens infodisk är också stängd till den 13 april. Kundbetjäning sker per telefon. Alla nummer finns på stadens hemsida.

Fritidssysslor på paus

Alla stadens idrottsutrymmen är stängda fram till den 13 april. Det gäller också skolornas gymnastiksalar. All gruppverksamhet är pausad.

Ungdomsgården Hyllis och Lappvik ungdomsgård är stängda. Även ungdomsverkstaden Via är stängd.

Alla kulturväsendets evenemang har inhiberats fram till den 13 april. Veterandagens fest den 27 april är inställd. Medborgarinstitutets kurser har inhiberats för terminen. Kursavgifterna kompenseras.

Hangö museum, samt huvudbiblioteket och filialbiblioteket i Lappvik är stängda. Bibliotekets e-material kan användas via nätbiblioteket Helle.finna.fi

Också stadens tekniska verk och miljöverket inför begränsningar. Kunder tas bara emot efter tidsbeställning. Hangö Vatten betjänar per telefon eller e-post. Detsamma gäller stadens förvaltning, alla kanslifunktioner, samt turistbyrån.

Mer läsning