SSAB:n henkilökunta tuntee itsensä syrjäytetyksi

SSAB:n Lappohjan yksikkö ei ollut edustettuna työvoimaministerin luona pari viikkoa sitten käyneessä lähetystössä. Novago sekä Hangon ja Raaseporin kaupungit jättivät tuolloin ministerille suunnitelman, miten tehtaan työntekijöiden työllisyys voitaisiin turvata, kun tehdas suljetaan.– Meidän osallistaminen prosessiin olisi ollut paikallaan, koska asia koskee meitä, toteaa työsuojeluvaltuutettu Ulf Heimberg.

HL kertoi pari viikkoa sitten, että Novagon edustajat sekä Hangon ja Raaseporin kaupunginjohtajat kävivät Helsingissä esittelemässä suunnitelman työvoimaministeri Timo Harakalle (SDP).

Suunnitelma sisältyy osana tämän vuoden elokuussa käynnistyneeseen suurempaan työllistämisohjelmaan.

Siinä linjataan tarjolla olevat vaihtoehdot, jotta vähintään 80 prosenttia henkilökunnasta työllistyy. Suunnitelma on myös perusta rahoituksen saamiseen kartoitukseen työntekijöiden osaamisesta ja yksilötason ratkaisujen räätälöintiin.

Hangon kaupunginjohtaja Denis Strandell sanoi silloin, että hän asennoituu optimistisesti mahdollisuuksiin saada aikaan tuloksia suunnitelman avulla.

Tuntevat itsensä yliajetuiksi

Lappohjan yksikön henkilöstön edustajat oli toki kutsuttu mukaan ministerin kanssa käytävään kokoukseen. He kieltäytyivät kuitenkin kutsusta.

Syy: he saivat suunnitelman sähköpostin liitteenä viikkoa ennen ministerivierailua.

– Kun on kyse näin tärkeistä asioista, niistä on sovittava yhdessä etukäteen, sanoo Ulf Heimberg. Emme halua seistä kasvokkain ministerin kanssa kuuntelemassa, mitä muut ovat suunnitelleet meitä varten.

– Meidät oli osallistettu koko prosessiin, kun poliitikot ja viranhaltijat kävivät elinkeinoministeri Mika Lintilän (Kesk) luona. Silloin tuntui siltä, että olimme aidosti mukana vaikuttamassa, sanoo pääluottamusmies Timo Jansson.

– Mielestäni olisi ollut kohtuullista, että me ja joku neuvotteluja kanssamme käyneistä työnantajan edustajista olisi saanut olla mukana myös tällä kertaa.

Erityisen epämiellyttävältä heistä tuntuu, että he jälkikäteen saivat kuulla SSAB:n putkidivisioonan johtajan, Kari Välimäen heidän tietämättään myös osallistuneen käyntiin ministerin luona.

– Meillä ei ole aavistustakaan työantajan agendasta, toteaa Jansson.

Isompi asia

Siinä ei myöskään ole kyse loukatusta ylpeydestä, että työntekijöiden edustajat tuntevat itsensä syrjäytetyiksi.

– Henkilöstön kannalta on viime kädessä kyse siitä, että kaikki seisovat samalla alustalla sinä päivänä, kun tehdas lakkautetaan, sanoo Heimberg.

Tavoite on sinällään sama kuin kunnilla ja Novagolla. Juuri siksi sekä Heimberg että Jansson kokevatkin, että he olisivat voineet antaa tärkeätä ensisijaista tietoa tehtaan lattiatason todellisuudesta.

– Olemme kovalla työllä ja joustavuudella onnistuneet pitämään tuotannon käynnissä lakkauttamispäätöksen jälkeen. Mutta tilanne on herkkä – kovin montaa huonoa uutista tehdas ei kestä ilman, että työt alkavat kärsiä, selittää Heimberg.

– Vain muutaman avainhenkilön lopettaminen linjastoilta johtaa siihen, ettei tuotanto enää suju, valaisee Jansson.

– Hämeenlinnassa ei ole vielä mitään valmiuksia paikata siinä tapauksessa, mikä tarkoittaa, että asiakkaat saavat kärsiä. Ja sitä tuskin kukaan haluaa.

– Mehän myös tunnemme henkilökunnan ammattitaidon ja tarpeet parhaiten, he sanovat.

Mikä teidän panoksenne olisi ollut, jos olisitte olleet mukana laatimassa henkilökunnan tulevaisuutta koskevaa suunnitelmaa?

– Ensinnäkin olisimme ottaneet mukaan oman teollisuusliittomme. Siellä on ehdottomasti parhaat tiedot markkinoiden tarpeista, sanoo Heimberg.

Jansson korostaa, että ministerille nyt luovutettu suunnitelma monilta osin on päällekkäinen yhtiön sisäisen Pro Motive –työllistämisohjelman kanssa, jossa räätälöidään yksilölliset koulutus- ja työnhakusuunnitelmat työntekijöille.

– Tässä tehdään nyt tavallaan turhaa päällekkäistä työtä.

Heimberg sanoo myös, että hän haluaisi kuntien nyt tekevän kaikkensa hyötyäkseen kaikista hankkeista, joilla putkitehtaan työntekijöiden kaltaista työvoimaa voitaisiin työllistää. Hän mainitsee Skåldön sillan yhtenä esimerkkinä tällaisista hankkeista.

– Ministerille pitäisi esitellä tällaisia hankkeita, jotta osoittaisimme olevamme kartalla ja aktiivisia.

SSAB:ta ei ollut tarkoitus syrjäyttää

Kaupunginjohtaja Denis Strandell toteaa, että on ikävää, että henkilöstön edustajat tuntevat itsensä syrjäytetyiksi.

– Ketään ei jätetty ulkopuolelle tarkoituksellisesti. Varsinainen kutsu ministerin luo tuli kuitenkin niin lyhyellä varoajalla, ettei kokoustamiseen jäänyt aikaa, vaan kutsuimme heidät mukaan.

Hän sanoo, että tietysti olisi ehkä ollut järkevämpää ottaa henkilökunta mukaan suunnitelman laatimistyöhön. Hän vakuutta kuitenkin, että tarkoitus on kokoa ajan ollut tukea henkilökuntaa.

– Se, että Novago laati suunnitelman, johtuu siitä, että heillä on tällaista osaamista.

Kaupunginjohtaja ymmärtää myös, että Lappohjan yksikön edustajat mielellään olisivat toivoneet SSAB:n johdon keskustelevan heidän kanssaan.

– Rehellisesti sanottuna, olisimme voineet pitää kokouksen ilman johdon edustajaa. Oletan, että heitä ensisijaisesti kiinnostaa saada tuotanto sujumaan Hämeenlinnassa. Minun lojaliteettini ovat täysin tällä seudulla heidän päätettyään lopettaa Lappohjan tehtaan: ihmisten on voitava jatkossakin asua ja tehdä töitä täällä.

Henkilöstön edustajat keskustelevat suunnitelmasta Novagon kanssa tällä viikolla, jotta voidaan päättää, miten edetä.

Suunnitelmien mukaan tuotanto lakkautetaan syksyllä 2020.

Mer läsning