Spångar för att skydda växtligheten

Oskar Österlund berättar att arbetet med spångbygget hittills förlöpt enligt planerna. Många förbipasserande har gett projektet tummen upp. Bild: Mia Berg-Lundqvist

Ute på Tulludden pågår byggandet av gångspången som ska skydda växtligheten på sanddynerna.

Spången, som byggs på åsen av dynerna, startar från Engelska linjetavlan och fortsätter cirka 350 meter i riktning mot lotsstationen. Spången är cirka 120 centimeter bred och byggs av Hangon maa- ja vesirakennus Oy, med Oskar Österlunds byggfirma som underleverantör.

- Många har stannat till och frågat om projektet, men hittills har all respons varit positiv, berättar Oskar Österlund och tillägger att spången torde stå klara senast i början juli, litet beroende på vädret.

Det kommer även i fortsättningen att vara tillåtet att röra sig fritt var man vill på stranden, men spången rekommenderas för att trygga områdets naturvärden. Det är Forsstyrelsen som initierat och bekostar projektet.

Ny naturiststrand

Spången går genom det området som varit naturiststrand. Markanvändningsavtalet för naturiststranden gick ut vid årsskiftet.

Stadens jordbyggnadschef Jukka Takala säger att man kommer att försöka hitta ett nytt område för en naturiststrand.

– Vi skall diskutera med parterna. Men det blir nog först i augusti.

Fullmäktigeledamot Rolf Nyström, Hangö 2016, har lämnat in en rättelseyrkan över stadsstyrelsens beslut att tillåta spångbygget. Han menar att det beslutet strider mot flera lagar och förvaltningsstadgan.

På sitt möte den 15.6 beslöt styrelsen att man haft behörighet att fatta beslut om byggandet av spången och inte heller lagstridigt. Därför beslöt man att förkasta Nyströms begäran om omprövning.

Mer läsning