Skolelever provade på tennis

Träff. Aksel Rautio har precist slagit en forehand. Bild: Lina Enlund

I onsdags arrangerade Finlands tennisförbund – i samarbete med Hangö tennisklubb – ett street tennis-evenemang i idrottshuset. Skoleleverna som deltog verkade nöjda.

Den så kallade street tennis-touren går ut på att tennisförbundet besöker olika städer för att introducera sporten till de lokala skoleleverna. I onsdags var det Hangös tur och det är inte första gången som evenemanget ordnas i Hangö. I sammanhanget kan nämnas att västnyländska skolelever i andra städer än Hangö också har fått prova på street tennis – till exempel har touren arrangerats i Ekenäs.

– Jag vet inte hur många gånger vi har varit i Hangö, men åtminstone för mig är det andra året, säger IIna Haapaniemi från tennisförbundet.

– Men föreningen har deltagit flera gånger än så, säger HTK:s verksamhetsledare Risto Alén.

I korthet kan man konstatera att street tennis går ut på att introducera grenen till yngre spelare. Till exempel i Hangö riktades evenemanget till elever på årskurs 1 och 2.

– Jag skulle gissa att ungefär 95 procent av dem som är här i dag inte har hållit i en tennisracket tidigare. Ur föreningens synvinkel är det här ett evenemang vi gärna deltar i och ur barnens synvinkel är det här en lämplig inkörsport, säger Alén.

Tre stationer

Onsdagens upplägg var inte särskilt invecklat. Ett träningspass innehöll tre stationer där eleverna fick bekanta sig med tennis. Vid en station fick eleverna se hur hårt de slog med hjälp av en maskin som mätte hastigheten. Följande station bjöd på en regelrätt slagövning – eleverna fick prova på de olika grundslagen.

Avslutningsvis var det dags för en tennisbetonad lek.

– Dagens stora målsättning är att ge eleverna en bild av vad tennis handlar om. I dag kommer fem grupper att delta. Överlag åker tennisförbundet till flera skolor och vi hoppas väcka intresset bland de yngre, säger Haapaniemi.

Även Alén hoppas på att ett dylikt evenemang kan väcka intresset bland de yngre.

– För HTK är det viktigt att aktivera juniorsidan.

"Det var roligt"

En av eleverna som provade på tennis var Frida Lindfors. Hon hade inte spelat tidigare, men säger att hon gärna gör det på nytt. Dessutom konstaterar hon också att det ibland var svårt att träffa bollen.

– Det var roligt att spela tennis. Bäst tyckte jag om stationen där det ordnades en lek.

Mer läsning