Skogbruksplan upprör många

Staden har gjort en tioårig plan för skötseln av stadens skogar. Planen upprör eftersom en del av skogsområdena som ska gallras eller avverkas finns på populära fritidsområden.

Tekniska avdelningen har låtit uppgöra en plan för vården av stadens ekonomiskogar. Planen upprör många eftersom en del av skogsområdena som ska behandlas finns på populära friluftsområden.

Till exempel omfattas den belysta sågspånsslingan i Hangöby av planen. På området finns också en frisbeegolfbana.

– Har staden glömt att det här är ett fritidsområde? Jag förstår inte varför staden planerat ett avverkningsområde på ett fritidsområde, säger Teemu Köppä (Gröna).

Han är orolig för att området ska avverkas på samma sätt som ett skogsområde invid ett bostadsområde på Kadermogatan söder om K-affären.

Skogsvård.Teemu Köppä (Gröna) går runt i ett avverkat skogsområde. Enligt stadens nya skogsplan ska en stor del skog huggas ner. Han hoppas att tioårsplanen staden justeras. Bild: Sarah Grönstrand

 

– Det här avverkades i all hast i slutet av förra året eftersom den gamla parkskötselplanen höll på att gå ut och staden fick bråttom.

Enligt honom blir det inte bara fult om skogen avverkas, utan det blir också jobbigare att ta sig fram i skogen när det ligger rishögar på marken.

– Man kan inte plocka bär och svamp längre. Förstås är det bra för jorden att rishögarna ligger kvar, men när de ligger i fritidsskog gör det att man inte kan röra sig i skogen.

Enligt Köppä brukar folk vakna och bli uppröra när skogsmaskinerna är på plats, men då är det redan för sent.

– Det finns fortfarande tid att justera tioårsplanen. Många har redan ringt mig om planen och miljöföreningen kommer att ge ett utlåtande om den.

Köppä förstår ändå att staden vill få in pengar genom att avverka skog.

– Det finns forskning som visar att stress och blodtrycket sänks när man vistas i skogen. Någon konkret summa pengar för saker som gör gott åt människan finns inte.

Köppä är också orolig över att man planerar avverka på gränsen till naturskyddsområdet och en skyddad lund.

– Det sänker skyddsområdets värde om man avverkar skog alldeles intill.

Han är också orolig över hur avverkningen påverkar djur- och fågellivet om skogspartierna blir uppdelade.

Skogsvård. – Det finns forskning som visar att stress och blodtrycket sänks när man vistas i skogen, säger Teemu Köppä (Gröna). Bild: Sarah Grönstrand

 

Hangö stad har inte glömt bort att det är frågan om en rekreationsskog på Märsanområdet. Däremot är skogen inte med i samhällsplanen, vilket betyder att skogen omfattas av skogsbruksplanen som vanligtvis berör ekonomiskog.

– Att den finns med betyder att området kan skötas, inte att det ska avverkas helt, säger Jukka Takala som är Hangös jordbyggnadschef.

Han är medveten om att många människor redan är upprörda över planen.

Fakta

Vårdsplan för ekonomiskogar

Planen gäller för åren 2018 till 2027 och är riktgivande.

Det är 764 hektar skog som berörs av planen.

Planen är på påseende och utlåtande om planen begärs av miljönämnden, bildningsnämnden, Hangö miljöförening, Hangö egnahemshusförening och Skogscentralen.

På måndag klockan 17 hålls ett informationsmöte för Hangöborna.

 

– Det har uppstått ganska många missförstånd redan. Det är inte fel att planera ekonomiskogsåtgärder på ett sådant område om åtgärderna är mjuka, säger han

Enligt Takala får Hangö in ungefär 100 000 euro om året från sin ekonomiskog.

– Sanningen är att staden får in pengar av att avverka skog, säger han.

Samtidigt är planen gjord så att skogsområdena inte förstörs.

Enligt Takala är skötselplanen för stadens skogar under behandling och är i ett skede av beslutsprocessen där invånarnas åsikter ska tas i beaktande.

– Vill folk ha mer luft mellan träden när man springer och kastar frisbee där eller ska det vara mer buskar? Det kan vi diskutera på måndag och se hur Hangöborna vill ha det, säger Takala.

På måndag ordnas nämligen ett informationsmöte. Till det kommer experter från Södra skogsreviret som har gjort skogsbruksplanen för stadens ekonomiskogar.

– Inget är hugget i sten utan planen innehåller förslag över hur man i vanliga fall brukar gå tillväga. säger Stefan Sundqvist från Södra skogsreviret.

Märsanområdet är 100 hektar stort och åtgärderna som är förslagna är sådana som är lämpliga för ett rekreationsområde.

– De förslagna åtgärderna för nästan hela området är gallring och luckhuggning, säger Sundqvist.

Det innebär att man gallrar och glesar på skogsbeståndet så att de friska träden får mera utrymme. Tillika kan då görs små öppningar för att få till stånd ett naturligt bestånd av plantmaterial.

– Skogen förnyar sig själv, men man kan hjälpa den på traven och påskynda processen. Med små luckor som öppnar här och där kan det ske omärkbart.

Ett problem med skogarna på Hangöudd är att nästan alla träd är i samma ålder.

– Under kriget brändes eller höggs en stor del av skogen ner. Därför finns det mycket likåldrig skog på Hangöudd.

Det är inte idealiskt eftersom det betyder att hela skogen riskerar bli gammal samtidigt.

– Man strävar efter en skog i olika åldrar.

Detsamma gäller på Märsanområdet.

– Man måste göra något mjukt lite åt gången i tid så att allt inte måste göras på en gång.

– Folk har lite svårt att förstå att allt är föränderligt. En skog som ser perfekt ut nu ser annorlunda ut om tio till tjugo år. Du kan inte stoppa tidens gång.

Sundqvist är medveten om att folk tycker väldigt olika om vad man borde göra åt skogen.

– Skog sätter känslorna i svallning. En kategori vill sköta skogen, andra tycker att man inte ska röra ett enda träd. Sedan finns det de som tycker något mitt emellan.