Skelettdelarna härstammar från tre män

Bild: Arkiv/Johanna Lindholm

Skelettdelarna som i november hittades under golvet till en villa vid Appelgrensvägen i Hangö har nu undersökts av Centralkriminalpolisens laboratorium.

Kriminalkommissarie Mats Sjöholm vid Västra Nylands polisinrättning berättar att man på basis av undersökningarna kommit fram till att det sannolikt handlar om skelettdelar från tre män.

Man har inte kunnat konstatera några skador på skelettdelarna som skulle förklara dödsorsaken. Det har inte heller gått att fastställa hur länge delarna funnits i marken.

I samband med att man hittade skelettdelarna hittades också ett metallföremål. Polisen väntar ännu på Museiverkets utlåtande om föremålets eventuella ålder.

– Vi kan alltså konstatera att allting i detta skede tyder på att delarna funnits där redan långt före krigen, men ett säkert svar kan det vara att vi aldrig får, konstaterar Sjöholm.

Delarna hittades i samband med en renovering av villan. Upptäckten gjordes då golvet grävdes upp eftersom huset repareras från grunden.

Mer läsning