Bada inte vid Hangös södra badstränder

Under söndagens kraftiga regn rann avloppsvatten blandat med regnvatten ut i havet i Hangö. Vattentester visar att det nu finns kolibakterier i vattnen.

Sydspetsens miljönämnd avråder personer från att bada vid Plagen, Bellevue och Regattastranden. Avloppsvattnet som runnit ut i havet kommer från pumpstationen vid Parkbergen, och uppskattningsvis har under 100 kubikmeter avloppsvatten runnit ut i havet. Överrinningen har letts ut cirka 700 meter utanför stranden.

Sydspetsens miljöhälsa meddelar att man tar nya vattenprover under onsdagen. Stränderna vid Hangös norra sida borde inte ha påverkats av överrinningen.

Mer läsning