Se upp i trafiken

Nästa vecka börjar skolorna igen. Efter ett långt och varmt sommarlov återvänder närmare 700 elever till skolbänken och går tillbaka till sina dagliga rutiner.

Förutom de här börjar dessutom ett åttiotal nya ettor skolan i år. För dem är den första skoldagen en milsten i deras uppväxt, skolan är både ny, främmande och spännande. Men för de allra flesta blir skolan snabbt en plats där man får träffa nya vänner samtidigt som man lär sig en del på sidan om.

Det här är också en intressant tid för föräldrarna. När barnens nya kamrater kommer på besök tar det inte länge före även föräldrarna träffar nya bekantskaper. För många blir det här nya kontaktnätet viktigt livet ut.

Men skolstarten är inte bara spänning och glädje. För många ettor är det här första gången som de själva börjar röra sig ensamma utanför hemmet. Friheten att röra sig fritt före och efter skolan är en nyfunnen glädje, men samtidigt ett orosmoment.

Genom Hangö passerar årligen hundratusentals lastbilar. För många av de här chaufförerna är Hangö välbekant sedan tidigare och trafiken löper på utan problem. Chaufförerna känner till var skolorna är och var barn rör sig.

Men det finns också chaufförer som inte vet var barn rör sig i trafiken. Och det finns också många ettor som aldrig tidigare varit ensamma i trafiken.

En del bolag som är verksamma i hamnen brukar hjälpa skolorna informera barnen hur dålig sikt lastbilschaufförer har i stadstrafik. Speciellt barn som är nära förarhytten är i farozonen, eftersom de hamnar i chaufförens blinda vinkel. Många barn i Hangös skolor har fått se hur det här fungerar i praktiken, till stor del tack vare ett proaktivt grepp från logistikbolagen, men årets ettor vet inte om det.

Nu när skolstarten är nära är det skäl för alla bilister att reflektera över sina vanor i trafiken. För ettornas nya föräldrar kan det också löna sig att gå skolvägen några extra gånger med barnen före skolan börjar. Det skadar inte att visa platserna som är farliga och hur man ska bete sig nära dem.

Redan en enda olycka där ett barn skadar sig i trafiken är för mycket. Låt inte Hangö bli en av städerna där skolbarn skadar sig i trafiken strax efter skolstarten.

Harald Grönstrand Redigerare

Mer läsning