Sandö Betong bygger fabrik i Raseborg – ger 30 nya jobb till regionen

Kaffe med utsikt. Roger Nordlund berättar att de sociala utrymmena byggs på övrevåningen med utsikt över fabriksgolvet. Bild: Sarah Grönstrand

Sandö Betong investerar sju miljoner i en fabrik på Tegelbacken i Raseborg. Maskinerna i fabriken gör att företaget kan producera betongelement mer kostnadseffektivt, vilket ökar deras konkurrenskraft på sikt.

På Tegelbacken i Raseborg håller en gammal hall på att byta skepnad. Fastigheten har inte renoverats sedan 80-talet, men nu ska den bli en modern fabrik för betongelement.

Det här betyder närmare 30 nya jobb i regionen.

– Indirekt inverkar investeringen också på underleverantörer i regionen som får mera jobb, säger Roger Nordlund, styrelseordförande och huvudägare i företaget.

Växer. Robert Nordlund och Roger Nordlund visar hur fabriken som ska vara klar tills årsskiftet. Bild: Sarah Grönstrand

Han uppskattar att drygt hälften av leverantörerna deltar i totalrenoveringen av fastigheten är lokala. Bygget började i april och verkar hålla tidtabellen. Målet är att fabriken ska vara klar för produktion vid årsskiftet.

– Vi har planerat göra första provkörningen i december, säger Mikko Lahti som är vd för Sandö betong.

Inom ett halvår från provkörningen hoppas man att produktionen är i full gång.

– Eller det måste den vara för vi har många beställningar, säger Roger Nordlund.

Samtidigt har företaget investerat i en ny betongstation för att förse fabriken med betong.

Söker folk med rätt attityd

För att optimera produktionen kommer det att ta tid. Traditionellt betongarbete är fysiskt tungt, men på fabriken kommer maskinerna att göra den tunga delen av arbetet.

– Vi kommer att anställa ett flertal montörer och processarbetare till elementproduktionen. Man måste inte till exempel vara armerare ut i fingerspetsarna, säger Robin Lindberg som är fabrikschef.

– Det viktigaste är att man är intresserad, har rätt attityd och vill jobba, säger Robert Nordlund som är i bolagets styrelse.

Minskar spill. Robin Lindberg som är fabrikschef för Sandö Betong berättar att maskinerna som ska finnas i den nya fabriken kommer att göra den fysiskt tunga delen av arbetet. Bild: Sarah Grönstrand

Investerar för framtiden

Byggnadsbranschen går i cykler. Just nu upplever branschen en boom, men på Sandö Betong ser man tecken på att boomen håller på att mattas av.

– Man kanske undrar varför vi investerar just nu när det finns tecken på att branschen går neråt, men vi investerar långsiktigt. Och på lång sikt kommer folk fortsätta flytta till huvudstadsregionen och det kommer fortfarande att byggas höghus innanför Ring III dit vi säljer största delen av våra element, säger han.

Tack vare nya maskiner i fabriken kan företaget producera betongelement mer kostnadseffektivt.

– När det kommer en dip i branschen är vi mer konkurrenskraftiga, säger Robert Nordlund.

Ljusa rum. Robert Nordlund kikar ut genom ett av flera fönster i de blivande sociala utrymmena. Bild: Sarah Grönstrand

Använder grön energi

På Sandö Betong satsar man också på miljövänliga lösningar. Bolaget har solpaneler på taket, en egen gasanläggning och genom att isolera fabriken behövs det så lite energi som möjligt till uppvärmning.

Produktionen har Sandö Betong också försökt göra miljövänligare genom att bland annat minska på materialspillet. Formerna som betongen gjuts i har hittills gjorts av trä, men det blir det ändring på.

– Vi söker ett system med former av metall som kan återanvändas, säger Lindberg.

Hittills har bolaget också beställt armeringsjärn i standardmått, men det är sällan som väggarna är av exakt de måtten. Det betyder runt en tredjedel av armeringsjärnen hittills gått till återvinning, men med en ny robot som svetsar skräddarsydda armeringsjärn ska spillet gå ner till noll.

Investerar. Sandö betong investerar miljoner i en fabrik på tegelbacken. Mikko Lahti (vd), delägare Roger Nordlund, fabrikschef Robin Lindberg, projektchef Christer Brandtberg och Robert Nordlund berättar att det är en investering för framtiden som gör företaget mer konkurrenskraftigt. Bild: Sarah Grönstrand

Kan producera tre gånger mer

Genom den 7 miljoner euro stora investeringen ökar Sandö Betongs produktionskapacitet av betongelement med 200 procent. Men handarbetet med betongelementen kommer inte att försvinna.

Och i Hangö fortsätter bolaget som tidigare.

– Allt går inte att gjuta på rotationsborden. I Sandö kan vi göra mer invecklade element, medan vi i Raseborg kan serieproducera vanliga element, säger Lindberg.

Mer läsning