Sandblom och Karjalainen tackar för sig

Kaj Otto Sandblom (SDP) slutar sitt uppdrag i kulturnämnden. Juha Karjalainen (Saml) avslutar också sitt uppdrag i bildningsnämndens finskspråkiga sektion.

Sandblom ersätts av Gun Augustsson–Sula och Karjalainen ersätts av Jukka Väisänen. Fullmäktige godkände ändringen på tisdagens möte.