Samjouren vid sjukhuset läggs ner i höst

Illa. Att HUS styrelse nu fattade beslut att ersätta samjouren med en allmänläkarjour dygnet runt ses som ett bakslag för hela regionen. Bild: Johanna Lemström

HUS styrelse går emot de västnyländska kommunernas vilja och stänger samjouren vid Raseborgs sjukhus i höst. Beslutet väcker bestörtning.

Styrelsen för Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt har beslutat stänga samjouren vid Raseborgs sjukhus. I stället anhåller man om undantagslov hos Social- och hälsovårdsministeriet om att få inrätta en dygnet runt jour med en allmänläkare på plats. Beslutet verkställs i höst.

Beslutet att slopa sjukhusets samjour krävde omröstning i HUS styrelse. Den slutade 11–5. För att bevara samjouren röstade SFP:s Björn Månsson, SDP:s Ilkka Taipale, Pirkko Letto och raseborgaren Petri Kajander, samt Vänsterförbundets Anna Vuorjoki. Helsingfors universitets svenska prorektor Tom Böhling röstade blankt.

Samlingspartiets, De grönas, Centerns, Sannfinländarnas samt en av Helsingfors universitets representanter röstade emot bevarandet av samjouren.

Personalflykt tar fart?

Raseborgs sjukhus direktör Gabriela Erroll störs av att man tillsatte en arbetsgrupp som fick i uppdrag att utreda tre jouralternativ – men valde att strunta i arbetsgruppens enhälliga åsikt.

– Varför alls detta ståhej med en arbetsgrupp? Det hade varit mer juste om vi från början fått i uppdrag att bara utreda en allmänläkarjour och hur man kan bygga upp en rehabiliterande verksamhet.

"Moraliskt bottennapp"

– Man blir mera arg än besviken. Det här var ett moraliskt bottennapp av HUS-styrelsen, säger den ena av Raseborgs två riksdagsledamöter, Johan Kvarnström, SDP.

Han trodde på en jämn omröstning och hoppades in i det sista.

– Överlag känns det bittert. Jag tycker att vi har gjort det vi har kunnat – tiotusen människor har skrivit under namnlistorna och det har funnits total enighet över både språk- och partigränser för att behålla samjouren.

Enormt besviken

Också Raseborgs andra riksdagsledamot, minister Thomas Blomqvist, SFP, talar om en enorm besvikelse. Samtidigt är han också irriterad och frustrerad.

– Det känns som om HUS-styrelsen över huvud taget inte velat höra på dem som berörs eller ens på sin egen utredning, säger Blomqvist.

I regionen ställdes det upp för sjukhuset på alla plan. I HUS-styrelsen vägde dock det stödet lätt, då en majoritet anförda av Samlingspartiet och De gröna röstade för en stängning.

– Jag saknar nästan ord. Samtidigt är det märkligt att det tas mitt under en pandemi och inför en reform av social- och hälsovården, säger Blomqvist.

Onödigt bråttom

Också i Hangö togs måndagens besked emot med besvikelse. Stadsdirektör Denis Strandell förstår inte brådskan med ärendet.

– Vi har en reform av social- och hälsovården på kommande och jag tycker att det skulle ha varit mera logiskt att invänta den och sedan lägga pusslet. I stället fattas det nu i all hast ett beslut om ett enskilt sjukhus och man ser inte på helheten, säger Strandell.

För Hangöborna behöver stängningen av samjouren enligt Strandell ändå inte nödvändigtvis bli en så stor förändring.

– Jag utgår från att det finns en jour kvar med en allmän läkare och det är det som de flesta behöver. I vissa fall är det säkert en försämring, men redan nu har de riktigt allvarliga fallen förts vidare från Ekenäs. Och sedan kommer man väl inte ifrån att en förändring också kan erbjuda möjligheter, säger Strandell.

Ordinarie medlemmar:

Samlingspartiet: Ulla-Maija Urho, ordförande, Katrina Harjuhahto-Madetoja, Marika Niemi, Mikko Piirtola (Lojo), Sirpa Peura. De gröna: Jari Oksanen, vice ordförande, Reetta Vanhanen, Helka Hosia. SDP: Ilkka Taipale, Pirkko Letto, Petri Kajander (Raseborg). SFP: Björn Månsson. Sannf: Harri Lehtimäki. VF: Anna Vuorjoki. Centern: Kirsti Handolin. Helsingfors universitet: Kari Reijula, Tom Böhling

Mer läsning