Samarbetsavtal med Brankis godkändes

Bild: HT-arkiv/Harald Grönstrand

Hangö stad förbinder sig att årligen ge ett stöd på 10000 euro till föreningen Hangö Brankis. I gengäld får staden använda Brankis bland annat för medborgarinstitutets verksamhet, föreställningar.

Föreningen grundades för att det omtyckta vardagsrummet Brankis vid Nycandergatan 8 skulle få en fortsättning.

Brankis är viktigt för många föreningar som har verksamhet där.

I fjol höll man en medlemrekrytering, där också privatpersoner kunde bli medlemmar. På en kort tid fick an 450 medlemmar.

Det här året har börjat bra för Brankis, man har över 40 bokningar för i år.

Stadsstyrelsen godkände på sitt senaste möte samarbetsavtalet med föreningen. Det gäller tillsvidare och granskas vartannat år och då kan avtalet även sägas upp.

Mer läsning