RKP menetti ja VL kasvatti äänimääräänsä

Monet edellisten eduskuntavaalien ehdokkaista eivät olleet nyt ehdolla. Hankolaisten äänet jakaantuivat siksi toisella tavalla näissä vaaleissa.

Hangossa eniten ääniä saaneet puolueet olivat RKP, SDP ja Perussuomalaiset. Eniten äänimääräänsä lisäsivät kuitenkin VL ja Vihreät. Perussuomalaisia ja Keskustaa voidaan puolestaan pitää häviäjinä Hangossa.

VL:n lisäys Hangossa selittynee pitkälti Birgitta Granin ehdokkuudella. Puolue sai Hangossa peräti 237 ääntä enemmän näissä vaaleissa kuin edellisissä eduskuntavaaleissa. Keskustan äänimäärä väheni 146 äänellä ja Kokoomuksen 138 äänellä. Myös Perussuomalaiset saivat 118 ääntä vähemmän kuin viimeksi ja RKP sai tyytyä 90 ääntä pienempään äänimäärään.

Vaalien tulokkaista Siniset saivat 43 ääntä ja STL 31 ääntä Hangossa. Nyt houkutteli uurnille 116 äänestäjää.

Maarit Feldt-Ranta (SDP) oli edellisten eduskuntavaalien ääniharava Hangossa. Valtaosa hänen äänistään siirtyi tämänvuotisissa vaaleissa Johan Kvarnströmille (SDP). Kvarnström sai 735 ääntä. Thomas Blomqvist (RKP) kasvatti äänimääräänsä Hangossa 97 äänellä viime eduskuntavaaleihin verrattuna. Hän sai nyt yhteensä 443 ääntä.

Myös SDP:n puoluejohtaja Antti Rinne vakuutti monet hankolaiset ja keräsi täältä 203 ääntä. Se on enemmän kuin viime vaaleissa, joissa hän sai 142 ääntä Hangosta.

Paljon ääniä hankolaisilta keränneisiin ehdokkaisiin, jotka eivät kuitenkaan tulleet valituiksi, kuuluvat Helena Lesch-Saarinen (RKP) 368 äänellä, Birgitta Gran (VL) 254 äänellä, Markku Saarikangas (PS) 131 äänellä ja Henrik Wickström (RKP), joka sai 130 ääntä. Joona Räsänen (SDP) sai 61 ääntä, joka tosin on hieman vähemmän kuin viime eduskuntavaaleissa, jolloin hänelle kertyi 96 ääntä Hangosta.