Rehabiliterande arbete på distans

Susanne Hamdi-Repo (t.v.) håller kontakt via nätet med sin verkstadsgrupp. På bilden syns också Anni Tuohimaa. Bild: Mira Berg-Lundqvist

Folkiacenter i Hangö inledde förra veckan distansverkstäder för långtidsarbetslösa. Man känner lättnad över att åter kunna hålla kontakt med sina klienter.

Folkiacenter i Hangö har ett avtal med Hangö stad om att erbjuda rehabiliterande arbete för långtidsarbetslösa. Innan coronautbrottet hade man 24 klienter. När begränsningar började införas från regeringshåll för att stävja smittspridningen, uppstod en hel del frågetecken kring Folkiacenters verksamhet. Uppmaningen till tredje sektorn var att man gav en rekommendation om att tillfälligt stänga sina verksamheter.

Efter flera samtal, och det faktum att övrig liknande rehabiliterande verksamhet i Hangö hade valt att stänga, fattade man också här beslutet att lägga verksamheten på is.

- Jag kände genast stor oro för hur våra klienter ska klara sin vardag. För många är vi de enda sociala kontakterna och för en del är verkstäderna enda orsaken att stiga upp ur sängen på morgonen, säger platschef Anni Tuohimaa.

- Det fanns också den ekonomiska biten att beakta. Många av klienterna lever på väldigt små marginaler. Då de deltar i rehabiliterande arbete, är de berättigande till en liten förhöjd del utöver den ordinarie arbetslöshetspenningen. Men den faller bort då verksamheten är stängd.

Byråkratisk djungel

Tuohimaa började därför utreda om det skulle vara möjligt att erbjuda distansverkstäder. Det innebar en fyra veckor lång byråkratisk djungel. Det handlade om allt från att utreda om distansverksamhet berättigar till den extra kompensation klienterna normalt får för deltagande i den rehabiliterande verksamheten, till uppläggandet av nya aktiveringsplaner för samtliga deltagare.

Ett krav för att öppna upp distansverkstäderna var att dessa skall erbjudas till alla som deltar i rehabiliterande arbete i Hangö, alltså inte bara de som normalt ingår i Folkiacenters nätverk.

- Vi har börjat med våra egna som vi har avtalen i skick för. Nu ska socialsidan börja kontakta också andra som kan vara intresserade, säger Tuohimaa.

Frivillig verksamhet

Till skillnad från den ordinarie verksamheten, bygger distansverkstäderna på frivillighet. Efter en rundringning tackade fjorton av klienterna omedelbart ja till distansalternativet. I praktiken genomförs arbetet så att handledarna tar kontakt via bland annat zoom-appen på morgonen, då alla möts över nätet. Klienterna tilldelas då dagens uppgifter. På eftermiddagen samlar man åter gruppen på nätet och kontrollerar att uppgifterna blivit gjorda.

- Handledarna finns tillgängliga under hela dagen och om någon behöver kan vi ge personlig handledning. Hittills har responsen varit god från klienthåll, säger Tuohimaa och tillägger att vi alla får ta en dag i taget nu.

Mer läsning