Rankka vuosi takana


SSAB:n putkitehtaalla Lappohjassa on eletty raskaita aikoja. Tehtaalla saatiin kesäkuussa 2018 kuin salama kirkkaalta taivaalta tieto tehtaan lakkauttamisuhasta. Saman vuoden lokakuussa seurasi päätös, että tehdas suljetaan ja toiminta siirretään Hämeenlinnaan. Seuraavaksi alkaa alasajo.Mikään ei ulkoapäin anna viitteitä Lappohjan tehtaan tarinan olevan päättymäisillään. 


Sinisten hallien edustalla olevalla kentällä on korkeita putkipinoja. Kuljetuksia tulee ja menee ja paikoitusalue on täynnä autoja. Tapaan aivan kuten aiemmillakin kerroilla vartiokopin edustalla suojakypärillä ja keltaisilla liiveillä varustautuneet työsuojeluvaltuutettu Ulf Heimbergin ja pääluottamusmies Timo Janssonin. He ovat yhtä avomielisiä kuin ennenkin. Vaikka Lappohjan tehdas kuuluu suureen konserniin, heidän kanssaan on aina ollut helppoa tehdä yhteistyötä ja saada haastatteluja. He eivät menettäneet huumorintajuaan tai piiloutuneet yleisten korulauseiden taakse edes silloin, kun uhka tulevasta tehtaan sulkemisesta ja sitä seuranneista yhteistoimintaneuvotteluista loi synkät varjonsa tulevaisuuden ylle mustien horisonttia peittävien pilvien lailla kesäkuussa 2018.


Raskaita aikoja


Mutta tietenkin siitä lähtien on ollut raskasta, kun tieto tehtaan alasajosta saatiin. Kumpikaan ei salaile tätä tosiasiaa.


– Tilanne on ollut turbulentti. Yli 30 henkeä on lopettanut tehtaalta sen jälkeen, kun päätös sulkemisesta tehtiin ja korkein johto on vaihtunut tehtaanjohtajaa lukuun ottamatta, summaa Ulf Heimberg.

– Lopettaneet on korvattu vuokratyövoimalla erilaisilla määräaikaisilla sopimuksilla. Toiminnan pyörittäminen on siis kyllä ollut haasteellista, lisää Timo Jansson.
Ihmiset voivat huonosti ja sairauspoissaolojen määrä kasvoi räjähdysmäisesti. Tilanne on sittemmin kuitenkin normalisoitunut. 
Molempia hämmästyttää, miten hyvin työt kaikesta tästä huolimatta ovat sujuneet. Toimitukset on hoidettu enemmän tai vähemmän moitteettomasti. 


Pettymys on edelleen suurta 


Työyhteisössä uskottiin loppuun saakka, että tehdas voitaisiin pelastaa. Lappohjan yksikkö on kuulunut kaikissa konsernitasolla tehdyissä mittauksissa tehokkaimpiin yksikköihin. Väki on tehnyt pitkiä uria, mikä tarkoittaa, että tehtaan sisällä on ollut paljon hiljaista osaamista. Myrskyisinä aikoina hihat on kääritty ja töitä on puskettu yhteisen asian hyväksi: työpaikkojen ja tehtaan olemassaolon turvaamiseksi.
Joten tietenkin pettymys, että kävi kuten kävi, vaivaa edelleen.
Mutta:


– Voi kulua päiviä, ettei tilannetta ajattele. Tosina päivinä taas ihmettelee, miten näin saattoi käydä, niin äkkiä, sanoo Heimberg.


Miesten mielestä tulevasta ei ollut mitään viitteitä. Johto investoi uuteen tekniikkaan ja koulutukseen, mikä tietenkin oli merkki siitä, että kaikki sujui hyvin. Myöskään kannattavuuden suhteen ei ollut valittamista. 


– Tämähän oli strateginen valinta. Sillä ei ollut mitään tekemistä tehtaalla vallitsevan todellisuuden kanssa, toteaa Jansson.


– Asiasta oli päätetty etukäteen. 


Etäisyys ja taistelutahto auttavat 


Heimbergin ja Janssonin tehtävä on ollut henkilökunnan edustajina kiinnittää johdon huomio työntekijöiden tilanteeseen: välittää, keskustella ja puolustaa. 
Alussa luottamustehtävä nieli valtavasti aikaa, mutta nyt tilanne on vakaantunut myös siinä suhteessa. 


Miten tällaisessa myllerryksessä selviytyy sairastumatta tai palamatta loppuun itse?


– Minua on auttanut pienen etäisyyden ottaminen asioihin, asioiden jättäminen hautumaan yön yli ja eri vaihtoehtojen punnitseminen, kertoo Jansson, mutta myöntää samalla, että asiat ovat myös valvottaneet monia öitä.

– Auttaa, kun ajattelee auttavansa ihmisiä. Että tehtävämme on nousta puolustamaan työtovereitamme ja huolehtia, että heille käy mahdollisimman hyvin, sanoo Heimberg.


Muun muassa siitä on huolehdittu tarkkaan, että jokainen, jolla on jonkinasteinen kortti, esimerkiksi työsuojelukortti tai vastaava, lähtee talosta päivitetyt kortit taskussaan.


– Se on meriitti. 
Heimberg lisää myös, ettei prosessi vastaa mitään hänen aiemmin kokemaansa ja että hän on oppinut sen aikana paljon ongelmien, tapahtumien ja tunteiden hallinnasta sekä ihmisistä. Niin hyvin, että hän jopa voi käyttää taitojaan ulkopuolisena luennoitsijana. 


Mitä sitten tapahtuu?


Kukaan ei osaa juuri nyt sanoa, mitä tapahtuu, kun tehdas suljetaan. Voimassa olevan suunnitelman mukaan tuotanto siirtyy lopullisesti Hämeenlinnaan ensi vuoden aikana. 
Mutta se saattaa tapahtua nopeamminkin, tai viedä pidemmän aikaa. 


– Voimme vain arvailla, sanoo Jansson.
Työntekijät ovat saaneet apua eri oppilaitoksilta ja koulutusyksiköiltä sekä viranomaisilta ja tähän mennessä lopettaneet ovat saaneet töitä muualta.
Johto on myös luvannut korvaavia töitä SSAB:n sisältä.

Heimberg voi kuvitella tekevänsä vielä joitakin vuosia muita töitä, ehkä konsulttina.

Jansson sanoo puolestaan olevansa tyytyväinen voidessaan jäädä eläkkeelle. 


– Viemme tämän prosessin päätökseen niin kauan kuin meillä on luottamustehtävämme, on kuitenkin heidän yksimielinen kantansa.

Irtisanomiset edessä

Tehtaan lopettamiseen tähtäävät irtisanomiset alkavat vuodenvaihteessa.


Heimberg ja Jansson toivovat, että prosessi sujuu mahdollisimman kivuttomasti työntekijöiden kannalta. Työntekijät saavat käyttää tietyn ajan uusien työpaikkojen hakemiseen, mutta töiden on kuitenkin samalla rullattava. Työsopimusten kesto vaihtelee ja irtisanomisajat sen myötä. Myös tämä palapeli on saatava koottua. Heimberg ja Jansson toivovat ettei ketään pidä tarvita pyytää takaisin irtisanomisen jälkeen.


– Loppu mikä loppu sitten, kun se on loppu, he sanovat.

- SSAB:n korkein johto ilmoitti kesäkuussa 2018, että konsernin eri yksiköt ovat tarkastelussa tuotannon tehostamiseksi. Lappohja oli yksi lakkauttamisuhan alaisista yksiköistä.

- 
Henkilökunta teki heti oman vastaehdotuksen ja laskelmia osoittaakseen, että tehdas tuotti tulosta.

- Henkilökunta eli pitkään epätietoisuudessa tulevaisuudestaan, koska 115 henkeä koskevat yhteistoimintaneuvottelut käynnistyivät lomien aikana.

- Lokakuussa 2018 saatiin päätös, että SSAB panostaa 29 miljoonaa Hämeenlinnan putkitehtaan uudistamiseen ja että valmistus siirretään Lappohjasta sinne.

- Tätä seurasi heti irtisanoutumisten ja sairaslomien vyöry. 
Nyt tilanne on rauhoittunut. Suunnitelma on, että tehdas suljetaan ensi vuoden aikana.

Mer läsning