Puita kaadetaan aikaisintaan syksyllä – kaupungin metsänhoitosuunnitelma on herättänyt valtavaa vastustusta

Bild:

Hangon kaupungin metsänhoitosuunnitelmasta esitetty valtava vastustus on johtanut jonkinasteiseen perääntymiseen asiassa. Arvostelijat haluavat suunnitelman, joka edistää virkistyskäyttöä ja monimuotoisia metsäalueita. Kaupunki pyytää siksi nyt ulkopuoliselta taholta kannanottoa suunnitelmasta ja siitä esitetystä arvostelusta.

Hangon kaupungin talousmetsien metsänhoitosuunnitelmaa koskevassa asiassa on nyt otettu yksi edistysaskel. Kaupunki on kerännyt talven aikana suunnitelmasta mielipiteitä, joista valtaosa nyt on koottu yhteen.

Kaupungin metsänhoitosuunnitelmasta saaman palautteen joukossa on myös Hangon ympäristöyhdistyksen jättämä toimenpideohjelma, joka koskee lähes jokaista metsänhoitosuunnitelmassa esitettyä aluetta.

– Kommentoimme erittäin monia näistä niin kutsutuista kuvioista. Jokainen metsänhoitosuunnitelman kuvio kertoo, minkälaista metsää sillä on ja mihin toimenpiteisiin sillä suunnitellaan ryhdyttävän, sanoo Hangon ympäristöyhdistyksen puheenjohtaja Astrid Lindström.

Yleisellä tasolla yhdistyksestä olisi hyvä, jos kaupunki olisi edelläkävijä virkistysalueiden säilyttämisen ja mahdollisimman ilmastoneutraalien vaihtoehtojen suhteen.

Kunnan tulisi kantaa yksityisiä metsänomistajia suurempaa vastuuta.

– Kunnan tulisi kantaa yksityisiä metsänomistajia suurempaa vastuuta. Etenkin, kun on kyse metsien monimuotoisuuden säilyttämisestä, toivoo Lindström.

Hangon ympäristöyhdistyksen mukaan nyt ajankohtaisella metsänhoitosuunnitelmalla päädytään niin kutsuttuun monokulttuuriseen metsään.

– Jokaisessa metsässä tulisi sen sijaan olla monia eri-ikäisiä puulajeja. Kussakin puulajissa on useita vain juuri siinä puulajissa eläviä hyönteislajeja. Lehtipuut edistävät rikasta lintuelämää. Ilmastonmuutoksen johdosta emme tiedä, mitkä puulajit tulevat selviytymään. Myös siksi on hyvä, että metsä on monimuotoinen, Lindström selittää.

Suunnitelmaa on täsmennettävä

Yhdistys katsoo myös, että kaupungin olisi saatava alueelle pidemmän aikavälin suunnitelma.

– Esimerkiksi Vantaan metsänhoitosuunnitelmassa keskeisimmät painoalueet ovat virkistys, monimuotoisuus ja maisema. Heilläkin tehdään metsähakkuita, mutta pääasiallinen tavoite ei ole taloudellinen hyöty.

Lisäksi metsänhoitosuunnitelmassa ei yhdistyksen mukaan ole määritelty, mistä pienaukkohakkuissa on kyse.

Esimerkiksi Vantaan metsänhoitosuunnitelmassa keskeisimmät painoalueet ovat virkistys, monimuotoisuus ja maisema. Heilläkin tehdään metsähakkuita, mutta pääasiallinen tavoite ei ole taloudellinen hyöty.

– Ne voivat nimittäin olla melko suuria, 0,3 hehtaaria. Ne vastaavat silloin avohakkuita, joten suunnitelmassa olisi määriteltävä, miten suuria pienaukot saavat olla.

Lisäksi yhdistys toteaa kaupungin metsänhoitosuunnitelmasta, että osa metsästä jo on hakattu, vaikkei suunnitelmaa ole vielä hyväksytty.

– Toivomme myös, että kaupunki tulevaisuudessa tiedottaa ennen kuin jollakin alueella tehdään hakkuu- tai raivaustöitä, sanoo Lindström.

Kerää aineistoa

Kaupunki järjesti syyskuussa tiedotustilaisuuden suunnitelmasta. Keskustelu oli tilaisuudessa ajoittain varsin kiihkeätä. Kaupunki on saanut kokouksen jälkeen paljon palautetta ja teknisen ja ympäristöviraston johtaja Jukka Takala kertoo, että vie jonkin aikaa ennen kuin kaikki on käyty läpi.

Haluamme, että ulkopuolinen toimija käy kaiken aineiston läpi.

– Haluamme, että ulkopuolinen toimija käy kaiken aineiston läpi. Suunnitelmissa voidaan siksi todennäköisesti edetä vasta kesän jälkeen. Meidän on löydettävä puolueeton konsultti tai yritys, jolla kuitenkin on riittävästi osaamista arvioinnin tekemiseen, sanoo Takala.

Hän lisää, ettei kukaan ole asiassa oikeassa tai väärässä. Kyse on pikemminkin vastakkaisista mielipiteistä.

– Haluan kuitenkin esitellä lautakunnalle mahdollisimman paljon yksityiskohtia ja näkökantoja, jotta sillä on riittävästi aineistoa päätöksentekoa varten, sanoo Takala.

Myy metsää

Hangon kaupunkia on arvosteltu myös siitä, että metsää on jo hakattu. Kaupungilla on tällä hetkellä noin 1 000 kuutiota myyntivalmista puutavaraa. Takala selittää, että kyse on kaupunkisuunnitelman mukaan rakennettavilta tonteilta hakatuista tai myrskyn kaatamista puista.

– Meillä on teknisen lautakunnan lupa näihin myynteihin. Osa noudattaa myös jo hyväksyttyä hoitosuunnitelmaa, josta puisto-osasto vastaa.

Hän kertoo myös, että kaupunkialueella on kolme aluetta, joilla tällä hetkellä tehdään vastaavia töitä. Kaupunki on saanut huonoa palautetta alueiden kunnosta ja niillä tehdään siksi raivaustöitä.

Puita ei siis kaadeta alueilla, joita metsänhoitosuunnitelma koskee?

–Ehdottomasti ei. Mitään puita ei kaadeta niillä alueilla ennen kuin metsänhoitosuunnitelma on hyväksytty. Otamme nyt rauhallisesti. Ainoa syy, miksi tekisimme niillä alueilla jotakin, voisi olla pakottavista syistä myrskyn tai vastaavan tuhon jäljiltä tehtävät toimenpiteet, vakuuttaa Takala.

Mer läsning