Promenader för äldre populära i Hangö – kampanj har fokus på äldres välmående

Den nationella Gå ut med äldre-kampanjen har gått av stapeln. 96 år unga Eila Metsä-Ruusi missar aldrig ett tillfälle att komma ut i den friska luften.

Det är en mulen morgon när de boende vid servicehemmet Nova samlas utanför ingången. Åtta av de boende på servicehemmet är ivriga på att komma ut i den friska luften, vilket passar utmärkt med den nationella Gå ut med äldre-kampanjen som började på tisdagen.

– Redan nu går vi regelbundet ut med äldre som bor på serviceboenden, men under kampanjen kommer vi att gå ut ännu oftare, säger Hanna Österlund, fysioterapeut på Hangö stad.

Kampanjen pågår fram till den 11 oktober, och målet är att få ut folk och gå med äldre. Hanna Österlund berättar att Hangö varit med i kampanjen en handfull gånger. Staden brukar klara sig bra om man jämför med städer i samma storleksklass, och Österlund hoppas att Hangöborna även i år aktivt deltar i kampanjen.

– Under kampanjen kommer vi att besöka varje servicehus varannan vecka, och då kommer vi att gå ut två gånger med de boende de veckorna. Sammanlagt är vi fyra grupper, det är en stor del frivilliga som ställer upp, säger hon.

I dag är de flesta som är med ut rullstolsburna, men några får också åka med rikshan som finns till förfogande.

– Vi har en riksha som cirkulerar mellan servicehemmen. Många i personalen har fått skolning i den, och sedan vi hade vår första skolning i våras har vi haft cykeln i flitig användning, säger Österlund.

Viktigt att ställa upp

En av de som är med ut i dag är snart 97 år unga Eila Metsä-Ruusi. Med henne är pensionerade läraren Anja Kari som skjuter på rullstolen.

– Det är väldigt trevligt att komma ut. Vi brukar röra oss i närheten av servicehemmet och det brukar ta runt en timme när vi är ute, säger Metsä-Ruusi.

Av gångerna de varit ut har Metsä-Ruusi endast missat två av gångerna. Den ena av dem var hon förkyld.

– Det är väldigt viktigt med sådan här verksamhet. Jag bestämde mig för att ställa upp som frivillig eftersom min mamma varit i motsvarande situation som många av de som bor här, säger Anja Kari.

I Hangö är det programmet Kraft i åren som koordinerar verksamheten där frivilliga går ut med äldre på servicehus. De besöker även ensamma äldre hemma som inte kan gå ut ensamma.

Gå ut med äldre-kampanjen avslutas med en friluftsdag för äldre den 11 oktober. Dagen börjar klockan 13 på Rukki Arena. Mer information om själva kampanjen hittar man på www.vievanhusulos.fi