Prognos visar på stort underskott

Bild: Flickr

Stadsstyrelsen diskuterade ekonomin. Prognosen visar ett underskott på drygt 3 miljoner men då saknas statens stöd.

Efter det första kvartalet ger prognosen vid handen att Hangös resultat skulle stanna på minus 3,2 miljoner.

Stadsdirektör Denis Strandell påpekar att man inte ska stirra sig blind på prognosen. Precis som alla andra kommuner får Hangö basera sina uppgifter på antaganden om coronakrisens längd

– Den beaktar inte heller statens stöd till kommunerna.

Regeringen har utlovat ett stöd på 1 miljard euro som kommunerna ska dela på.

Utgångsläget i Hangö är att statens stöd inte kommer att täcka det underskott som prognosen visar.

– Det blir nog snarare lite plåster på såren.

Strandell säger att Hangö är i den situationen att man inte kan ta mer lån.

– Underskottet betyder stora problem för oss. Vi måste börja fundera på besparingar. Det är ingen hemlighet att om man gör besparingar mitt under året räcker det inte med att ta från verksamheten utan man måste se på lönekostnader.

Styrelsen diskuterade på sitt senaste möte ekonomiska läget. Fullmäktige får en redogörelse nästa vecka. Efter det startar diskussionen om vad man ska göra för att minska på underskottet.

Mer läsning