Politikerbeslut under luppen

Hotellbygget vid Fabriksudden närmar sig ett brytningsskede. Efter åratal med rättsprocesser och gräl är måttet rågat för så gott som alla inblandade.

I dag behandlar miljönämndens politiker bygget än en gång, men den här gången med utgångsläget att det senaste beslutet de fattade kan ha varit olagligt på grund av jäv. Bolagen bakom hotellbygget har nämligen lämnat in en yrkan där de kräver att nämnden fattar ett nytt beslut eftersom Rolf Nyström (Hangö 2016) kan ha varit jävig enligt kommunal- och förvaltningslagen.

För att visa att Nyström är jävig lyfter man upp rättsprocesser, insändare och skrivelser han gjort om projekten på Fabriksudden. En person som är en uppenbar motpart eller till ett projekt är enligt lagen jävig, och det finns mycket som tyder på att Nyström är det i det här fallet.

Det här medför ändå ett problem, ett gravt sådant. Före nämnden behandlade ärendet senaste upplystes de av stadens tjänstemän om jävsituationen, och att nämnden bör ta tag i saken ifall Nyström inte själv lyfter fram jävet. Det här gjorde man inte, utan man valde att behandla ärendet med Nyström närvarande.

Det här betyder antingen att politikerna i miljönämnden inte litar på tjänstemännens bedömning, eller att tjänstemännens bedömning om jäv är fel. Båda fallen är lika allvarliga.

Ifall politikerna inte litar på tjänstemännens kompetens är vi på gränsen till en förvaltningskris. I ett sådant fall är det inte någon skillnad vilka fakta tjänstemännen lägger fram i en beredning, förtroendet har försvunnit och politikerna går på sina intuitioner.

Det andra alternativet, att tjänstemännen skulle presentera fel falska fakta, är osannolikt. Visst, det förekommer, men ifall frågorna blir för många och svaren för få så ska ärenden remitteras och tas upp igen med mer kött på benen.

Stadsdirektör Denis Strandell har många gånger uttryckt att Hangö behöver hotellet. Det budskapet är klart, och både företagare och Hangöbor vädjar för att hotellet ska byggas så snabbt som möjligt. Även de som röstat nej i miljönämnden är ofta för bygget, men de vill inte skjuta startskottet med ett undantagslov.

Men det att Strandell mejlar nämnden och uppmanar dem fatta "rätt beslut" går över en gräns. I stället för att stärka förtroendet för förvaltningen tar det snarare och underminerar den.

Harald Grönstrand Redigerare