Poliitikkojen päätös tarkastelussa

Tehtaanniemen hotellihanke on murrosvaiheessa. Useimpien mitta alkaa olla täynnä vuosien oikeusprosessien ja kiistojen johdosta.

Ympäristölautakunta ottaa tänään taas kerran kantaa hankkeeseen. Syy on tosin se, että poliitikkojen viimeksi tekemä päätös ehkä oli laiton esteellisyyden johdosta. Hotellia ajavat yritykset ovat nimittäin jättäneet vaatimuksen uudesta päätöksestä, koska Rolf Nyström (Hanko 2016) ehkä oli esteellinen kunta- ja hallintolain mukaan.

Näyttöjä jääviydestä ovat Nyströmin vireille panemat oikeusprosessit ja hänen mielipide- ja muut kirjoituksensa Tehtaanniemen hankkeista. Henkilö, joka ilmiselvästi on asianosaisen vastapuoli tai hankkeen julkinen vihamies, on lain mukaan esteellinen. Tässä tapauksessa moni seikka viittaa siihen, että Nyström on sitä.

Tähän liittyy tosin ongelma, paha sellainen. Ennen kuin lautakunta viimeksi käsitteli asiaa, kaupungin viranhaltijat tiedottivat esteellisyydestä ja että lautakunnan on puututtava asiaan, ellei Nyström itse ilmoita olevansa jäävi. Näin ei toimittu, vaan Nyström oli läsnä asiaa käsiteltäessä.

Tämä tarkoittaa joko, etteivät ympäristölautakunnan poliitikot luota viranhaltijoiden harkintakykyyn tai että viranhaltijoiden tulkinta esteellisyydestä on väärä. Molemmat tapaukset ovat yhtä vakavia.

Elleivät poliitikot luota viranhaltijoiden pätevyyteen, olemme hallintokriisin partaalla. Sillä ei siinä tapauksessa ole mitään väliä, mitä faktoja viranhaltijat esittävät, luottamus on mennyttä ja poliitikot luottavat vaistoihinsa.

Toinen vaihtoehto, että viranhaltijat esittäisivät virheellisiä faktoja, on epätodennäköinen. Toki, sellaista sattuu, mutta jos kysymyksiä on paljon ja vastauksia liian vähän, asiat on palautettava valmisteluun ja saatava käsittelyyn paremmin valmisteltuina.

Kaupunginjohtaja Denis Strandell on monesti todennut, että Hanko tarvitsee hotellia. Viesti on selvä ja sekä yrittäjät että hankolaiset vetoavat hotellin mahdollisimman nopean rakentamisen puolesta. Myös jotkut lautakunnassa ei äänestäneistä kannattavat hanketta, mutta eivät halua sen alkavan poikkeusluvalla.

Se, että Strandell lähettää sähköpostia lautakunnalle ja kehottaa jäseniä tekemään "oikean päätöksen" on kuitenkin eräänlainen rajanylitys. Sen sijaan, että se vahvistaisi luottamusta hallintoa kohtaan, se pikemminkin heikentää sitä.

Harald Grönstrand Redigerare