Pitkoksia kasvillisuuden suojaamiseksi

Oskar Österlund kertoo, että pitkosten rakentaminen on tähän saakka sujunut suunnitelmien mukaisesti. Monet ohikulkijat ovat peukuttaneet hanketta Bild: Mia Berg-Lundqvist

Hiekkadyynien kasvillisuutta suojaavien pitkosten rakentaminen on käynnissä Tulliniemellä.

Dyynien harjalle rakennettavat pitkokset alkavat Englantilaisen linjan linjatauluilta ja kulkevat noin 350 metrin päähän merivartioaseman suuntaan. Pitkosten puhekielessä lankonkin leveys on 120 senttiä ja ne rakentaa Hangon maa- ja vesirakennus Oy:n aliurakoitsijana rakennusliike Oskar Österlund.

- Monet ovat pysähtyneet kyselemään hankkeesta, mutta tähän mennessä kaikki palaute on ollut myönteistä, kertoo Oskar Österlund lisäten, että pitkokset hieman säistä riippuen valmistunevat viimeistään heinäkuun alussa.

Rannalla saa myös jatkossa liikkua vapaasti, missä tahtoo, mutta pitkosten käyttöä suositellaan alueen luontoarvojen turvaamiseksi. Metsähallitus on hankkeessa aloitteentekijä ja rahoittaja.

Uusi naturistiranta


Luontopolun pitkokset halkovat ennen naturistirantana toimineen alueen. Naturistirantaa koskeva maankäyttösopimus umpeutui vuodenvaihteessa.


Kaupungin maanrakennuspäällikkö Jukka Takala sanoo, että naturistirantaa varten pyritään löytämään uusi alue. 


– Tulemme keskustelemaan osapuolten kanssa. Tämä tapahtuu kuitenkin vasta elokuussa. 


Valtuutettu Rolf Nyström, Hanko 2016, on jättänyt oikaisuvaatimuksen kaupunginhallituksen päätöksestä sallia luontopolun pitkosten rakentaminen. Hänestä päätös on ristiriidassa monien lakien ja hallintosäännön kanssa.


Hallitus totesi kokouksessaan 15.6., että kaupungilla on ollut toimivalta sallia pitkosten rakentaminen ja ettei päätös myöskään ole lainvastainen. Kaupunginhallitus päätti siksi hylätä Nyströmin oikaisuvaatimuksen perusteettomana.

Mer läsning