Personalen vid SSAB känner sig sidsteppade

Nya tag. Trots att uppvaktningen av ministern väckte lite gruff, kommer SSAB:s personalrepresentanter Uöf Heimberg och Timo Jansson nu att diskutera planen mer i detalj med Novago nästa vecka för att besluta hur det fortsatta arbetet ska gå vidare. Bild: Johanna Lindholm

Ingen från SSAB i Lappvik deltog i uppvaktningen av arbetsministern för två veckor sedan. Då överlämnade Novago, Hangö och Raseborg en plan på hur man skall trygga sysselsättningen för de anställda när fabriken läggs ner. – Det hade ju varit klädsamt om vi involverats i processen då ärendet gäller oss, konstaterar arbetsskyddsfullmäktige Ulf Heimberg.

För en par veckor sedan berättade HT att representanter för Novago samt Hangös och Raseborgs stadsdirektörer åkte in till Helsingfors för att presentera en plan för arbetsminister Timo Harakka (SDP)....