Motion om park för småttingar

Satsar på barnen. Jorma Nousiainen vill öka barnfamiljernas trivsel. Bild: Johanna Lindholm

Jorma Nousiainen (SDP) vill ha en motionspark för mindre barn.

Förutom att fullmäktige i tisdags (5.11) konstaterade en handfull motioner avslutade, tog man emot en ny om en utomhuspark för barn under skolåldern.

Sdp:s Jorma Nousiainen hade samlat ihop 15 namn för att utreda om man kunde bygga en motions- och lekpark på ängen vid Skogshyddans daghem.

Mer exakt skulle den vara i hörnet av Rilaxgatan och Älgbergsvägen.

Parken skulle vara av samma typ som Feffe Park vid Centralskolan.

– Det konceptet har visat sig vara väldigt lyckat, säger Nousiainen.

I parken kunde det finnas till exempel en linbana, vilket också ungdomsrådet önskat, men med korgar även för mindre barn, eller en minifotbollsplan.

Fått tummen upp

Nousiainen har lanserat sin idé om en såkallad "Taapero parkki", en park för småttingar, i sociala medier.

– Den har väckt livlig diskussion, och de flesta har tyckt att det är en god idé. Det var någon som sköt ner den med hänvisning till stadens tomma kassa. Men som jag ser det behöver den inte bli så dyr. Den kunde byggas i etapper, och när den väl är klar, kostar underhållet inte så mycket.

Värt att utreda

I motionen föreslås att man bildar en arbetsgrupp som utreder om och hur initiativet kan förverkligas.

Eftersom det handlar om små barn, måste man beakta att föräldrarna måste vara med och övervaka barnen. Alla frågor som har med säkerhet, ser Nousiainen också som viktiga.

Motionen går till stadsstyrelsen för beredning.

Mer läsning