Paljon yleisöä, vähän kysymyksiä

Täynnä. Valtuustosalin istumapaikat riittivät hädin tuskin kaupungin tiedottaessa ajankohtaisista asemakaavoista. Bild: Johanna Lindholm

Sali täyttyi kuuntelijoista kaupungin esitellessä keskiviikkoiltana (8.1.) kaksi ajankohtaista asemakaavaa. Tehtaanniemi houkutteli paikalle yleisöä, mutta loppujen lopuksi vain harvat pyysivät puheenvuoroa.

Tehtaanniemen ja korttelin 203 kaavoitusta koskeva kaupungin asukasinfo täytti kaupungintalon ääriään myöten keskiviikkoiltana. Noin sata henkeä hyödynsi mahdollisuutta kuulla asiasta ja esittää kysymyksiä. Keskustelu jäi siitä huolimatta melko laimeaksi.

Kaupungingeodeetti Kukka-Maria Luukkonen avasi tilaisuuden kertomalla kunnallisesta kaavoitusprosessista ja sitä kullakin tasolla ohjaavista laeista ja määräyksistä. Kaupunginjohtaja Denis Strandell täydensi esitystä yleisemmällä tasolla.

Tehtaanniemen kaava kiinnosti

Tilaisuuden varsinainen yleisömagneetti oli Tehtaanniemen niin kutsuttu "uusi" kaava. Kaavoitusprosessi on ollut pitkä ja poliittisesti kiemurainen. Lisäksi se on johtanut oikeusprosesseihin.

Osanottajien esille ottamat kysymykset koskivat muun muassa tietä Naisten uimahuoneelle ja asuinrakennusten takana kulkevaa rannan puoleista kulkuväylää. Joku halusi varmistusta sille, että nykyisen hotelli Regatan ja Rantakadun välinen puisto puustoineen säilyy. Muut puolestaan kyselivät, miten alueelle on mahdollista saada myös Itäsataman aluetta palveleva pelastustie.

Johannes Runeberg ympäristöyhdistyksestä totesi, että Hangon ympäristöyhdistys koko prosessin ajan on asennoitunut kriittisesti kaavoitustyön toteuttamiseen osissa sen sijaan, että tehtäisiin koko alueen käsittävä kaava, johon sisältyisi myös Itäsatama. Kaupunki ei yhdistyksen mielestä myöskään ole riittävässä määrin ottanut huomioon alueen liikenneratkaisuja.

Keskustelua yksityiskohdista

Valtuutettu Yrjö Sahlstedt esitti kysymyksiä pääasiassa Regatta Resortsin kaavaileman hotellihankkeen arkkitehdille, Sebastian Cedercreutzille.

Sahlstedt kertoi kiiruhtaneensa kotiin Iisalmesta ennättääkseen ajoissa kokoukseen ja vaikuttamaan.

Hän haluaa säilyttää mahdollisimman paljon merinäköalasta hankolaisten iloksi ja puhui siksi sen puolesta, että rakennukset suunniteltaisiin siten, etteivät ne peittäisi näköalaa. Sama asia on työllistänyt paljon myös ympäristölautakuntaa. Sahlstedt halusi myös, että kaupunki estää tulevat muutokset kirjaamalla rajoitukset selkeästi kaavaan.

Hän korosti kuitenkin samalla, ettei hän vastusta hotellihanketta. Päinvastoin. Hän on ollut mukana hyväksymässä jo toteutetut vaiheet, mistä poliitikkokollega Rolf Nyström on arvostellut häntä. Nyström nyökkäili myöntymyksen merkiksi ja yleisö esitti suosionosoitukset.

Kaupungingeodeetti Luukkonen kehotti useaan otteeseen osanottajia käyttämään vaikuttamismahdollisuuksiaan esittämällä virallisesti mielipiteensä kaavasta.

Kaavat ovat nähtävillä 31.1.2020 asti teknisellä virastolla sekä kaupungin nettisivuilla.

Mer läsning