Paikallinen lähinnä sinua

Tieto tsunamista Thaimaassa välitetään välittömästi kaikkialle maailmaan eri kanavissa internetin, sosiaalisen median, radion, tv:n ja lehtien välityksellä.

Eri medioilla on eri tehtävä. Paikalliset uutiset ovat ainutlaatuisia uutisia, joista lukijat eivät saa tietoja muualta. Ja juuri tässä ultrapaikallisella Hangon lehdellä, joka kertoo ainoastaan Hangossa tapahtuvista tai Hankoon kytköksissä olevista asioista, on oma paikkansa.

Hangon lehdellä on pitkä ja kirjava historia, joka alkoi 1890. Monet media-alan toimijat ovat vuosien saatossa yrittäneet saada jalansijan Hankoniemellä. Ainoa kaikki myllerrykset kestänyt lehti on kuitenkin Hangon lehti. Ja siihen on yksi syy. Hankolaiset haluavat pitää oman lehtensä. Pian 130-vuotiaan lehden on silti seurattava aikaansa, vaikka se ei saakaan peukaloida lehden tehtävää. Sen tehtävä on tarkastella paikallisyhteisöä ja sen vallanpitäjiä. Lehden on oltava kaupungissa puitavien asioiden ja tapahtumien hermolla.

Lukijat haluavat nykyisin uutisensa eri tavoin. Paperilehden tilaajat, jotka haluavat lehtensä kotiin kannettuna, ovat meille edelleen tärkeitä. KSF Median on kuitenkin mediayrityksenä voitava myös vastata sähköisiä lukuelämyksiä kaipaavien tarpeisiin. Hangon lehdellä on siksi aktiivinen kaksikielinen kotisivu ja lehti on läsnä myös sosiaalisessa mediassa.

Media-alan yritysten suurimman kustannuserän muodostavat painatus ja jakelu. Mediat ovat puun ja kuoren välissä, koska Postilla on Etelä-Suomessa jakelumonopoli. Kustannusten nousu näkyy myös lopputuotteessa.

Lukijat, kuulijat ja katsojat maksavat myös, jotta valtio-omisteinen Yle voi tuottaa uutisia tv:tä, radiota, Areenaa ja verkkoa varten. Maksu tapahtuu 50 – 163 euron suuruisen henkilökohtaisen yleisradioveron muodossa.

Hangon lehti haluaa kuunnella herkällä korvalla lukijoitaan. Tutkimukset osoittavat, että ihmiset arvostavat yhä enemmän itseään lähellä olevia, paikallisia asioita maailmassa, jonka rajat hämärtyvät hämärtymistään. Lehdestä halutaan lukea omasta lähiympäristöstä, nähdä ystäviä ja tuttuja.

Meille on tärkeätä, että lukijat kanavasta riippumatta kokevat meidät olennaisiksi arjessaan. Haluamme, että kynnys yhteyden ottamiseen meihin on matala. Haluamme jatkossakin tuottaa hyvää paikallisjournalismia, josta kannattaa maksaa.

Mer läsning