Över 100 000 till Hangöaktörer

Christoffer Holm får 24 000 euro. Bild: Harald Grönstrand

Stipendiet på 60 000 till Hangö teaterträff är ett av de största i Västnyland i Kulturfondens stipendieutdelning denna vår.

Också Tvärminne zoologiska station får ett stort stipendium, 25 000 euro, för att producera visuellt material kring förändringarna i Östersjön.

Ortens son Christoffer Holm får 24 000 euro för doktorandstudier om avindustrialiseringens konsekvenser.

– Stipendiet möjliggör att jag kan fortsätta forskningen enligt planen, säger Holm, vars forskning kretsar kring Koverhar.

– Då man som forskare finansieras av en sådan här stiftelse tänker jag att de också vill att man ska ge någonting tillbaka också, genom att synas i samhället. Det har jag försökt göra och tänker fortsätta med.

I år ska Holm börja göra intervjuerna för sin forskning, vilket gör att han kommer att röra sig en hel del på Hangö udd.

– Så min forskning kommer nog att komma ut i samhället, säger han.

Flera återkommande Hangöfestivaler får också understöd. Hangö filmfestival får 5 000 euro, Le Petit Festival får 4 000 euro och fotofestivalen får 2 000 euro. Den nordiska visfesten i Hangö får 3 000 euro.

Lokalhistorikern Tomy Karlsson får 2 000 euro för den trettonde delen i hans bokserie Hangö i tiden.

Fotografen Sandra Kantanen får 5 000 euro för att ge ut en fotobok, och bildkonstnären Malin Ahlsved får 4 000 euro för utställningar i Helsingfors. Både Kantanen och Ahlsved fick ett ettårigt arbetsstipendium av Kulturfonden för två år sedan.

Hangö manskör understöd med 1 000 euro. Tusen euro får också Mona Stenström för deltagande i ledarskapsutbildning.