Optimera Hangös varumärke

Nätverkande. Ämnet lockade många företagare till torsdagsfrukost. Också nätverkade och det att man lyfter fram varandra är en form av marknadsföring. Bild: Johanna Lindholm

Hangö som varumärke är glödhett, och det lönar sig att utnyttja det för att marknadsföra sitt eget företag. Hangö företagare diskuterade vilka möjligheter som finns under sin torsdagsfrukost.

– Ni som företagare är en del av Hangös varumärke. Vi bidrar alla till att marknadsföra Hangö.

Det sade Tia Vakkuri från Hangö företagare, som tillsammans med ordförande Nana Hyry berättade för medlemsföretagarna om hur man kan utnyttja Hangö som varumärke, för att göra sin egen affärsidé känd för kunderna.

De senaste åren har Hangö använts i reklamer för kända varumärken som kaffe, bilmärken - listan kan göras lång. Det visar vilken genomslagskraft Hangö som miljö har.

Utnyttja kända landmärken

Sedan fick företagarna själv nämna vad de spontant förknippar när de hör ordet Hangö.

– Lugn. Sol. Naturen. Friska havsvindar. Superba företag. Bra vibrationer.

Associationerna haglade i den nästan fullsatta mötessalen i Smörmagasinet.

Som nästa visade duon vilka platser man kan utnyttja då man gör reklam för sin verksamhet och sina produkter.

De var många: stränderna, klipporna, Hangös tallmoar; Östra hamnen, den något mindre kända men idylliska Hangöby hamnen och landmärken som vattentornet.

Nana Hyry uppmuntrade till nytänkande:

– Vattentornet är ett av våra mest fotografera objekt, men hur många använder det till exempel för att ta bilder uppifrån tornet?

Duplicera nyttan

Företagarna spånade också kring hur man kan använda befintliga, etablerade motiv för att förstärka och flerdubbla nyttan då man lyfter fram sina produkter.

Som exempel visade Hyry hur statyn cykeldamen i Östra hamnen kan användas för at marknadsföra allt från antirynkkrämer till cykelservice eller sportskor.

– Det gäller att inte begränsa sig.

Vakkuri uppmanade företagarna att använda sig av Hangös berömda ljus året om:

– Hit kommer kända fotografer året runt för att ta reklambilder, så varför skulle inte vi ta vara på samma möjlighet?

Olika kanaler

Företagarna försågs också med en komihåg lista om saker som är bra att minnas då man då man tar bilder i kommersiellt syfte, som upphovsrätt och andra begränsningar.

Också texternas betydelse underströks, samt vikten av att skapa historier kring sitt varumärke, är det sedan Hangös eller sitt eget.

Även upplevelser kan vara förknippat med Hangö, liksom rörliga bilder.

– Ni kan ta vara på det som vi lärt oss i vår klinik för sociala medier, till exempel filma egna videor, hälsade Hyry.

Varumärken med rötter i Hangö

Det finns många företag som fått sin start i Hangö och sedan blivit stora i hemlandet eller till och med utomlands.

Det här är också något som är värt att ta vara på och lyfta fram då man marknadsför Hangö.

Bland annat nämndes Merijooga som ett företag som alltid utgår från Hangö; lugnet och havet är själva essensen i deras affärsidé.

Ett annat är By Pias, som också använder Hangölandskap som fond för sina produkter. Här diskuterade man också hur lokalt samarbete kan bära frukt, som i fallet By Pias och Anders Augustssons Beach Bar Plagen i somras.

Stadsdirektör Denis Strandell konstaterade också att det fina med att utnyttja Hangö i sin marknadsföring är att ingen äger rättigheterna till varumärket, som till exempel i fallet Coca-Cola.

– Vi äger alla varumärket Hangö tillsammans, och vi skapar det hela tiden i växelverkan med varandra och omgivningen.

Mer läsning