"Oppilaat tarvitsevat koulua"

Ryhmäjako. Rehtori Tanja Koivisto Hangö högstadiumista on päättänyt jakaa vuosiluokkien 8 ja 9 suuremmat ryhmät pienempiin. Seitsemäsluokkalaisia on sen verran vähän, että heidän ryhmänsä ovat jo ennestään pieniä. Bild: Mia Berg-Lundqvist

Perusopetusta antavat koulut avaavat tänään taas ovensa. Tämä tarkoittaa, että vuosiluokkien 1 - 9 oppilaiden pitää palata kouluun, ellei huoltaja ole anonut vapautusta lukuvuoden loppuviikoiksi.

Hangossa, kuten muualla maassamme, palataan tänään kahden kuukauden etäopetusjakson jälkeen lähiopetukseen perusopetusta antavissa kouluissa.

Hangon sivistystoimen johtaja Karl-Erik Gustafssonista on hyvä, että oppilaiden pitää palata kouluun.

Lähiopetuksen tarpeellisuus on jo huomattu Hangossa. Kun rajoitukset otettiin käyttöön, lähiopetusta tarjottiin periaatteessa ainoastaan vuosiluokkien 1-3 oppilaille, mutta osallistuminen oli vapaaehtoista.

– Aluksi lähiopetusta sai noin 20 oppilasta. Neljän poikkeusoloviikon jälkeen lähiopetukseen osallistui 26 ja sitä seuraavalla viikolla 34. Viikolla 18 lähiopetuksessa oli 53 oppilasta ja viime viikolla 57. Se osoittaa, että lapset tarvitsevat koulua, sanoo Karl-Erik Gustafsson.

Peruskoulujen lisäksi myös iltapäiväkerhot, esikoulut ja päiväkodit avataan nyt.

Luokat jaetaan

Rehtori Tanja Koivisto Hangö högstadiumista sanoo, että oppilaat torstaista alkaen tulevat pääosin seuraamaan omia tavanomaisia lukujärjestyksiään.

– Joissakin valinnaisaineissa olemme joutuneet jakamaan ryhmät tarvittavien etäisyyksien turvaamiseksi. Lisäksi kaikki vuosiluokkien 8 – 9 rinnakkaisluokat jaetaan kahteen ryhmään, jotka istuvat eri huoneissa toistensa läheisyydessä siten, että opettaja voi liikkua ryhmiensä välillä.

Hangö högstadiumin kahdeksas- ja yhdeksäsluokkalaiset on normaalisti jaettu kolmeen rinnakkaisluokkaan, joilla on kullakin 17–21 oppilasta. Seitsemännellä luokalla on huomattavasti vähemmän oppilaita, 9 ja vastaavasti 11, jaettuina rinnakkaisluokille.

Koulu on päättänyt vapaaehtoisesti jakaa suuremmat ryhmät, vaikkei Opetushallitus ole asettanut rajoituksia ryhmien koolle. Yleisrajoitukset etäisyyksistä ja enintään kymmenestä hengestä samassa tilassa eivät nimittäin koske kouluja.

Välitunnit ollaan ulkona

Oleskelu sisätiloissa välitunneilla ei tule kyseeseen jäljellä olevan yhdentoista koulupäivän aikana – Hangö högstadiumin oppilaiden on oltava välitunneilla ulkona tarkoitukseen osoitetuilla alueilla.

Tanja Koivisto toivoo, että nuoret ymmärtävät etäisyydenpidon tärkeyden. Etteivät he usko, että toimenpiteisiin ole ryhdytty kiusaamismielessä, vaan viranomaisten ohjeita noudattaen.

Oppilaat tulevat kouluruokailuun vuoroissa, joten siltä osin lukujärjestyksiä tarkistetaan jossain määrin.

– Teemme näin, jotta pöydät ehditään pyyhkiä vuorojen välillä. Ja ennen ruokasaliin menoa oppilaiden on pestävä kätensä, sanoo Tanja Koivisto.

Useimmat palaavat kouluun

Kaikkien Hangö högstadiumin opettajien on määrä palata lähiopetukseen tänään. Samoin useimpien oppilaiden.

– Joidenkin oppilaiden huoltajat ovat ilmoittaneet, etteivät heidän lapsensa palaa lähiopetukseen.

Miltä sinusta tuntui, kun sait tietää koulujen avaamisesta?

–Henkilökohtaisesti en ollut kovin ihastunut ajatuksesta, että koulut avataan vain yhdeksitoista päiväksi, koska kaikki on pääosin toiminut hyvin etänä. Opetus ei kuitenkaan tule näinä yhtenätoista päivänä olemaan sitä, mihin olemme yleensä tottuneet. Mutta onhan oppilaiden saaminen tänne takaisin mukavaa. Heitä ilman on ollut tylsää.

Tanja Koivisto toivoo, että kaikki sujuu hyvin, ja kaupunki välttyy myös jatkossa sairaustapauksilta.

– Mehän olemme eräänlaisessa kuplassa täällä niemellä, koska meillä ei ole toistaiseksi ollut varmennettuja covid-19-tapauksia.

Hankoniemen yläasteen rehtorin Veli-Jukka Rousulla on jakautunut mielipide koulujen avaamisesta.

– Siinä on sekä hyvät että huonot puolensa. Avaamiseenhan liittyy tiettyjä riskejä. On kuitenkin hyvä, että yhdeksännen luokan päättävät, peruskoulun taakseen jättävät nuoret saavat tavata toisensa, hän sanoo.

Käyttää lukion tiloja

Suomenkielinen yläaste ja Hangon lukio toimivat yleensä samassa rakennuksessa. Koska ainoastaan yläasteen oppilaat palaavat tänään kouluun, heidän opetuksessaan tullaan käyttämään myös lukion tiloja.

– Tämä takaa sen, että voimme pitää etäisyyttä toisiimme. Tosin ryhmämme ovat jo ennestäänkin pieniä, sanoo Veli-Jukka Rousu.

Suomenkielisellä yläasteella pyritään ruotsinkielisen yläasteen lailla seuraamaan lukujärjestystä. Ruokasalissa ruokailee enintään kaksi luokkaa kerrallaan ja myös välitunteja sekä liikuntatunteja varten on suunnitelma, miten etäisyyksiä noudatetaan.

– Emme tule pelaamaan esimerkiksi pallopelejä.

Poissaoloon tulee aina hakea lupa, ja hakemus tulee perustella.

Kouluun ei saa tulla sairaana.

Oppilaiden tulee välttää lähikontaktia koulupäivän aikana erilaisilla järjestelyillä. Myös henkilökunnan keskinäiset lähikontaktit tulee minimoida.

Eri oppilasryhmien välisiä kontakteja vältetään esimerkiksi välituntijärjestelyillä, kouluruokailussa ja muissa siirtymätilanteissa.

Henkilöstön välisessä viestinnässä ja yhteydenpidossa hyödynnetään sähköisiä yhteydenottotapoja.

Henkilöstön tulee välttää liikkumista eri yksiköiden välillä koulupäivän aikana.

Lähde: Opetushallitus

Mer läsning