Öppen information

Lagom till sommaren lanserade Hangö stad sin nya webbplats. Den gamla sidan hade levt ut sin tid, och det räckte inte längre med ett ansiktslyft för att föra in stadens digitala närvaro i 2019-talet.

En del material saknas fortfarande på sajten, men det är väntat. Däremot ger Hangös nya webbplats nya möjligheter till Hangöborna när det gäller att följa med vad som händer bakom kulisserna i staden.

På stadens tidigare webbplats var det möjligt att följa med besluten som politikerna i fullmäktige, stadsstyrelsen och nämnderna fattade. Det var också möjligt att följa med planläggningsprocesser, kungörelser och andra relevanta processer som pågår i staden.

Däremot var det långt ifrån enkelt att hitta den här informationen. Endast de mest envisa eller insatta i kommunala organisationer kunde hitta det de letade efter. Det här har orsakat problem i Hangö.

När endast ett fåtal personer tagit sig tid att gräva efter beslut, formuleringar och bilagor har de här personerna fått monopol på att tolka och visa sin syn på vad som händer i Hangö. Det här har varit speciellt tacksamt för motståndare till olika projekt, eftersom de fått presentera åsikter som sanningar.

Något mothugg har de här personerna inte fått eftersom tröskeln till att ta fram fakta varit för hög för de flesta Hangöborna. Det här har betytt att majoriteten av Hangöborna, de som inte har starka åsikter om varje beslut som tas, endast fått se negativ kritik mot stadens beslut. På sociala medier har debatten oftast spårat ur i ett tidigt skede, ofta med faktafel som grund.

Stadens nya webbplats kan motverka det här. Visst, majoriteten av Hangöborna lär fortfarande inte gräva efter protokoll och beslut på stadens webbplats, men när tröskeln blivit lägre öppnar det för en ny transparens i organisationen.

Och ett mycket varmt tillägg är att det nu är mycket enkelt att se besluten tjänstemännen fattat. Efter endast två klick får man upp listan med tjänstemän och besluten de tagit.

Den här informationen kan ge Hangöborna en ny insikt i organisationen som jobbar för Hangös bästa. Medier återger mycket av det som sker inom Hangö stad, men det finns alltid beslut som går under radarn.

Stadens nya webbplats låter Hangöborna ta del av fakta som inte filtrerats av andra aktörer.

Harald Grönstrand Redigerare

Mer läsning