Olika syn på formuleringar i utlåtande om besvär

Personligheter. Eero Koli gillar inte att hans ställning som förtroendevald används i stadens förklaring till varför hans besvär skall förkastas av domstolen. Bild: HT arkiv/Eero Koli

De obundnas Eero Koli anser att stadens utlåtande över hans besvär som gäller försäljningen av Park, går till personligheter. Stadsdirektören säger att det handlar om att sätta saken i rätt kontext.

– Det har redan en längre tid funnits en trend att vissa tjänstemän går åt förtroendevalda personligen. Men hittills har man inte skrivit ut det i offentliga dokument.

Det säger fullmäktigeledamoten Eero Koli (De obundna) som varit med om följande:

I ett svar till Helsingfors förvaltningsdomstol beträffande ett av Kolis besvär, tas hans ställning som förtroendevald upp som ett argument över, varför domstolen skall förkasta besvären.

Bland annat sägs att "det är anmärkningsvärt, att besvärsställaren under det möte, då beslutet om försäljning fattades och han var närvarande, inte uppmärksammade fullmäktige om de här bristerna".

– Det är ju ren lögn, saken diskuterades ju ingående och jag anmälde avvikande åsikt till protokollet, säger Koli.

Under mötet i november föreslog de Obundnas Rolf Nyström att tomten inte säljs utan arrenderas, och under omröstningen fick det förslaget tre röster, av vilka en var Kolis.

Däremot röstade fullmäktige inte om felaktig beredning, även om saken diskuterades.

Inte likvärdig information

Koli tycker inte heller att det är rätt att staden lyfter upp hans långa erfarenhet inom kommunalt beslutsfattande.

Men du tycker inte att det är fel att besvära dig, då fullmäktige har röstat i frågan och fattat beslutet att sälja, baserat på den information som diskuterats under mötet?

– Jag säger att ledamöterna inte hade tillräckligt med information och att det felaktiga förfarandet ledde till att inte alla eventuella intressenter hade likvärdig information för att ge ett anbud.

Det är stadsdirektör Denis Strandell och Kanslichef Lasse Tallqvist som berett utlåtandet åt stadsstyrelsen.

Sammanhang. Stadsdirektör Denis Strandell säger att besvärsställarens roll bara placeras i sitt sammanhang. Bild: Johanna Lindholm

Saker i rätt kontext

Denis Strandell anser inte att det handlar om att hänga ut folk:

– Den här personen hänger genom sina besvär ut sig själv.

Han tycker att formuleringen är att ge rätten kontext.

– Besvärsställaren är erfaren när det gäller förvaltning och borde känna till demokratins spelregler. När man sitter med i politiska organ har man möjlighet att påverka de beslut som fattas. Då hör det till att man ibland får nöja sig med att förlora mot majoritetens beslut.

Men har hans ställning någon juridisk relevans?

– Vi säger som det är.

I svaret sägs att besvärsställaren inte påtalade saken (bristfällig beredning) under mötet, men saken diskuterades ju?

– Ja, men inte strukturerat eller så att det har någon formell betydelse.

Det är stadsstyrelsen som svarar

Strandell säger vidare att det inte gynnar någon att göra juridik av politiken och att besvärsrätten finns till som en säkerhetsåtgärd ifall förvaltningen fallerar.

– Om alla hela tiden överklagar alla beslut blir det bara kaos. Ytterst är det dessutom stadsstyrelsens formuleringar det handlar om, inte tjänstemännens. Stadsstyrelsen har all rätt att formulera om de utlåtanden som bereds av tjänstemän i normal ordning.

På Kommunförbundet säger en av de jurister som tar del av formuleringarna i svaret, att det på ett allmänt plan inte är något extraordinärt med dem. Förtroendevalda bär ansvar för hela kommunen och de beslut som fattas i organen. Kommunförbundet är en intresseorganisation för kommunerna.

Mer läsning