Oklar framtid för polisen i Hangö

Osäkert. Polisens verksamhetsställe i Hangö ska flytta, men rykten om en nedläggning går heta. Bild: VN-arkiv/Johan Kvarnström

Enligt källor till HT hotas polisens verksamhetsställe i Hangö av nedläggning. Vikarierande polischefen i Västra Nyland, Jarmo Pitkämäki, menar däremot att det endast är fråga om en flytt.

Förr fanns det en polisstation i Hangö. I dag har polisen endast ett verksamhetsställe i staden som främst används som vilopunkt och för smått kontorsarbete då polisen patrullerar där. Enligt källor till tidningen kan Hangö nu bli av med verksamhetsstället.

Polisens verksamhetsställe i Hangö finns i ämbetshuset och vikarierande polischef i Västra Nyland, Jarmo Pitkämäki, säger att de inte tänker avsluta verksamheten. De vill endast flytta till en annan lokal.

– Det här är absolut inte ett slutligt beslut – ärendet är under behandling. Lokalen är onödigt stor och det är orsaken till varför man vill flytta. Vi vet ännu inte vart flytten skulle ske. Det blir aktuellt först efter att ett slutligt beslut fattats, tidigast om sex månader.

Men en nedläggning är alltså inte aktuell?

– Nej. Ett verksamhetsställe kommer att förbli i staden. Det fungerar som en stödpunkt för poliserna då de är där och det är något som ska finnas till hands.

Pitkämäki säger att man förhandlar med räddningsverket om ett samarbete för utrymmen i staden.

– Jag kan inte säga så mycket mer än att det är under behandling.

"Allt tas ifrån oss i Hangö"

Hangös stadsdirektör, Denis Strandell, har också hört rykten om en nedläggning av polisens verksamhetsställe.

– Man har i flera skeden trappat ner på polisens verksamhet i Hangö. Det har helt klart blivit sämre i samband med det, trots att man lovat att det inte ska bli det. Så gott som alla statliga myndigheter har försvunnit härifrån – allt tas ifrån oss.

Strandell säger att en eventuell nedläggning hade medfört mycket dåligt för staden.

– Patrullverksamheten till Hangö hade blivit ännu mer sporadisk. Det hade drabbat invånarnas säkerhet ytterst negativt. Polisen är närvarande, trots att ingen är stationerad här längre. En skylt där det står "polis" gör mycket.

Stadsdirektören är också kritisk till en flytt av verksamhetsstället. Nu finns polisen i kärnan av staden, men om de flyttar till räddningsverket är de vid sidan om.

– Polisen blir osynlig i Hangö. Dessutom har jag förstått att räddningsverket inte är så ivriga över att dela lokal med poliserna. Vi får se hur det går.

Polisen i Raseborg kunde inte nås för en kommentar.

Mer läsning