Oikeudelta piste Nesteen toiminnalle Hangossa – kolmas lyhyen ajan sisällä kielteisen päätöksen saanut tankkausasema

Bild: Harald Grönstrand

Hallinto-oikeus kumoaa Nesteen luvan polttoaineen myyntiin Hangon sisääntuloväylän varrella. Yritys ei halua vielä ottaa kantaa tuomioon, mutta Hangon kaupunki valittaa siitä.

Vaasan hallinto-oikeus on kumonnut Hangon sisääntuloväylän varrella olevan Nesteen tankkausaseman ympäristöluvan. Ympäristölautakunta jatkoi lupaa joulukuussa 2017, mutta Hangon ympäristöyhdistys päätti viedä päätöksen oikeuteen.

Hallinto-oikeus on nyt ilmoittanut, että se on samoilla linjoilla ympäristöyhdistyksen kanssa: pohjaveden saastumisriskit on minimoitava. Tuomioistuin kumoaa tästä syystä Nesteen ympäristöluvan.

– Tämä on erittäin huono uutinen. Hanko elää merenkulustaan ja merenkulku on riippuvainen maakuljetuksista. Täällä liikennöi vuosittain 200 000 rekkaa. Ja vaikka päätöksen taustalla on huoli pohjavedestä, tarvitsemme polttoainetta, jotta meillä on mahdollisuus elää ja toimia Hankoniemellä, sanoo kaupunginjohtaja Denis Strandell.

Vaikea lähtöasetelma

Hallinto-oikeus vetoaa päätöksessään ympäristönsuojelulakiin, jossa lukee, että polttoaineen tankkausasema saa sijaita tärkeällä pohjavesialueella ainoastaan poikkeuksellisista syistä. Pohjaveden saastumisvaara on minimoitava ja oikeus katsoo, ettei Nesteen tankkausasema täytä näitä vaatimuksia.

– Näin tiukassa oikeuden tuomiossa näyttää siltä kuin he lähtisivät siitä, että me haluamme saastuttaa pohjavetemme, mihin emme tietenkään pyri. Olemme riippuvaisia vedestä ja polttoaineesta ja hyvällä tahdolla nämä asiat ovat yhdistettävissä. Pohjaveden suojeleminen on mahdollista, sanoo Strandell.

Bild: Harald Grönstrand

Hän kertoo keskustelleensa viranomaisten kanssa ja pyytäneensä ohjeita, miten polttoaineiden tankkausasemat on rakennettava, jotta niitä pidetään pohjaveden kannalta turvallisina.

– Mutta sellaisia ohjeita ei ole olemassa. Eivätkä he ole kiinnostuneita sellaisten normien luomisesta, sanoo Strandell.

Ei halua kommentoida

Nesteen palveluverkostosta Suomessa vastaava Katri Taskinen kertoo, ettei Neste halua kommentoida asiaa tässä vaiheessa.

– Asian käsittely on kesken, joten emme kommentoi sitä vielä. Kun asia on käsitelty, voimme tehdä sen. Todennäköisesti lähiviikkoina, sanoo Taskinen.

Hallinto-oikeuden tuomio on Hangon polttoainemarkkinoille yksi monista kielteisistä viimeaikaisista päätöksistä. Lappohjan Teboil ei todennäköisesti saa jatkaa toimintaansa elokuun 2021 jälkeen. Keskusta-alueen Teboil puolestaan pakkaa tavaransa kokoon ja lopettaa toimintansa tämän vuoden kesäkuussa, koska Hangon kaupunginhallitus ei halua jatkaa tontin vuokrasopimusta. Tonttia valmistellaan nimittäin tulevaa S-myymälää varten.

Haluaa kyseenalaistaa tuomion

Tämä tarkoittaa, että sekä Teboil että Neste mahdollisesti poistuvat Hangosta. Denis Strandell sanoo kuitenkin olevansa valmis valittamaan asiasta.

– Emme ole keskustelleet asiasta vielä, mutta minusta meidän on kyseenalaistettava hallinto-oikeuden tuomio ja vietävä asia Korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Haluan, että joku instanssi arvioi polttoaineen myynnin ottaen huomioon yhteiskunnalliset edut ja toimintaedellytykset Hankoniemellä, sanoi Strandell ennen kaupunginhallituksen maanantaista kokousta.

Kaupunginhallitus päätti kokouksessaan yksimielisesti valittaa tuomiosta KHO:lle.

– Oikeus ei ole ottanut huomioon, ettei meillä ole mitään vaihtoehtoja. Me emme voi siirtää tankkausasemaa 100 metrillä, jotta se olisi pohjavesialueen ulkopuolella. Pohjavesialue ulottuu Lappohjan edustalle. Onko kohtuullista, että lähin tankkausasema on 20 kilometrin päässä?

Vaasan hallinto-oikeus antoi tuomionsa 26. huhtikuuta.

Mer läsning