Nytt underlag till gamla sportplan

Förnyad plan? Sea Horse Weeks tävlingsledare Mia Maukonen hoppas man skall kunna grundförbättra planen, så där går att både rida och utöva annan sport under hela året.Bild: HT arkiv

Föreningen Sea Horse Week utreder möjligheterna att bygga en ny botten på gamla sportplan invid Hangö högstadium och gymnasium. Det skulle göra arrangemangen kring ridtävlingarna smidigare, samt utveckla användningsmöjligheterna.

Tidigare i år slöt föreningen Sea Horse Week och Hangö stad ett femårigt ramavtal för banhoppningstävlingarna Sea Horse Week.

Tävlingarna ordnas årligen i centrum av Hangö i slutet av juli.

Det handlar om ett samarbetsavtal, som skall underlätta smidigare arrangemang och minska byråkratin på sikt.

En av de saker man nu utreder, om man kunde bygga en ny botten på idrottsplanen, som skulle tjäna olika grenar året om.

Skulle underlätta för många

– Som planen nu är byggd, fungerar dräneringen väldigt dåligt. Det här har gjort att vi varje år måste bygga på underlaget för att ekipagen skall kunna tävla. I praktiken betyder det att vi måste köra dit sand som tas bort efter tävlingarnas slut, förklarar tävlingsledare Mia Maukonen.

För ryttarnas del har vädret alltid inneburit ett spänningsmoment, då sanden på planen vid regn lätt förvandlats till en lervälling. Det gör det farligt att hoppa, och ett år var man till och med tvungen att på grund av säkerhetsskäl avbryta tävlingarna, som är en stor satsning för föreningen.

– Bottnen är som cement, vilket gör att materialet ovanpå blir och flyta omkring. Och nu för tiden har vi ju knappt längre lätta sommarregn, utan det öser ner.

Byggnadsskedet är också det, som verkat mest störande på grannarna.

Sanden transporteras till planen och jämnas ut med små traktorer, vilka i sin tur av säkerhetsskäl har en inbyggd varningssignal, som ljuder varje gång man backar.

– Kunde vi lösa saken på annat sätt, skulle de här problemen samtidigt åtgärdas, säger Maukonen.

Kunde tjäna flera

På sikt ser Maukonen ett nytt underlag som en bra sak.

– Om vi kunde hitta ett material som gör användningsmöjligheterna mångsidigare, skulle det betjäna flera i Hangö.

Enligt vad hon vet, är planen i dag inte i flitig användning.

– Den används väl främst för Sea Horse Week och under resten av året för skolgymnastiken och på rasterna. Fotboll spelas där väl knappast alls längre.

Maukonen utesluter inte heller att man med ett nytt underlag också kunde ordna ridtävlingar under andra tider av året.

Någon kostnadskalkyl har man ännu inte.

– För tillfället undersöker vi vilka material som kunde lämpa sig. Sedan måste vi göra upp en budget och se om vi möjligen kunde hitta några samarbetsparter som deltar i finansieringen. För tillfället är vår främsta samarbetspart Hangö stad.