Nyström on oikeassa Tehtaanniemen kaava-asiassa

Helsingin hallinto-oikeus toteaa valtuutettu Rolf Nyströmin (Sitoutumaton) olevan oikeassa valituksessaan Tehtaanniemen asemakaavan muutosasiassa. Hallinto-oikeuden 15.5. tekemän päätöksen mukaan valtuuston 23.5.2017 tekemä Tehtaanniemen asemakaavamuutoksen hyväksymispäätös on kumottava.

Helsingin hallinto-oikeuden päätöksen mukaan valtuuston päätös Tehtaaniemen asemakaavamuutoksesta on kumottava. Tuomioistuin perustelee päätöstään sillä, että asemakaavaan on tehty niin merkittäviä muutoksia sen vuoden 2015 nähtävillä pitämisen ja valtuuston vuonna 2017 tekemän hyväksymispäätöksen välisenä aikana, että kaava olisi pitänyt asettaa uudelleen nähtäville. Kaavan muutosesitykset olivat nähtävillä 26.10.-25.11.2015.

Se, ettei kaavaa asetettu uudelleen nähtäville ei täytä maankäyttö- ja rakennuslaissa annettuja vaatimuksia. Tästä syystä myöskään asukkaiden vuorovaikutusmahdollisuuksia ei ole huomioitu riittävässä laajuudessa. Päätös on tehty yksimielisesti hallinto-oikeuden kolmen jäsenen toimesta.

Jatkotoimenpiteitä selvitetään

Kaupunki voi halutessaan hakea muutosta Helsingin hallinto-oikeuden päätökseen Korkeimmalta hallinto-oikeudelta. Kaupungin menettelytavasta ei ole vielä selvyyttä. Kaupungin menettelytavasta ei ole vielä selvyyttä.

Hangon kansliapäällikkö Lasse Tallqvist sanoi torstaina, että asia on vielä käytävä yksityiskohtaisemmin läpi seurausten arvioimiseksi.

– Mahdollinen valitus saattaa viedä pitkän aikaa. Siksi on harkittava, onko se järkevää.

Myöskään kaupunginhallituksen puheenjohtaja Sture Söderholm (RKP) ei tiedä, minkä tien kaupunki valitsee:

– Päätös annetaan tiedoksi kaupunginhallitukselle maanantaina. Tulemme varmaan keskustelemaan asiasta. Meidän on harkittava, mikä on käytännössä järkevämpää; hakea valitusoikeutta vai tyytyä tuomioistuimen päätökseen ja uusia prosessi.

Tämä tarkoittaa käytännössä kaavan uusimista, sen käsittelyä ympäristölautakunnassa, asettamista nähtäville, palautteen prosessointia sekä käsittelyä kaupunginhallituksessa ja valtuustossa.

Kaupunginjohtaja Denis Strandell ei osannut odottaa, että tuomioistuin kumoaisi valtuuston päätöksen.

– Mutta kysehän on aina tulkinnoista, ja oikeuden tulkinta oli nyt, etteivät muutokset olleet vähäisiä vaan merkittäviä. Se ei tule vaikuttamaan itse hankkeeseen. Hotellin rakentaminen on kuitenkin jo siirtynyt vuodella, mikä puolestaan on viivästyttänyt Kuningattarenvuoren rakentamista. Kaupunki ja sen yrittäjät menettävät näin ollen turhaan tuloja.

Rolf Nyström iloitsee päätöksestä, mutta on tyytymätön tilanteeseen:

– Tämä tuntuu työvoitolta. Prosessi on aiheuttanut paljon työtä. En ole kuitenkaan iloinen pakosta käyttää valitustietä.