Nya S-market kan locka småföretagare till norra sidan järnvägen – företagare på Berggatan är oroliga

En del företagare på Berggatan är oroade över att handeln kan försvinna från gågatan om S-market flyttar norrut. Företagare på norra sidan är positiva.

Planerna att flytta S-market till norra sidan av järnvägen har kommit så långt att det finns två planutkast till påseende.

Fakta

Planerna för S-market

På Teboiltomtem i hörnet av Esplanaden och Halmstadsgatan vill Handelslaget Varuboden-Osla bygga en ny affär.

På området bredvid affären planeras en parkering och en kallmack.

Den nya affären skulle innebära att S-market söder om järnvägen stänger.

För att göra flytten möjlig krävs en ändring i detaljplanen.

Det finns två planutkast för området.

I båda handlar det om en affär för dagligvaruhandel, små butiker under samma tak som mataffären, parkering och en bensinmack.

I utkasten är byggrätten på området 4 300 kvadratmeter våningsyta. Försäljningsytan för butiksbyggnaden skulle vara 2 200 kvadratmeter.

Alternativ 1

Den nya affären placeras på området där bensinmacken finns i dag.

Öster om affären finns parkeringen och en ny bensinmack.

Alternativ 2

Den nya affären placeras närmare järnvägen.

Trafiken från Långgatan tar slut vid affären.

Gemensamt för planerna är att det planeras en stor affärsbyggnad för S-market med plats för tre så kallade förbutiker, eller småbutiker i samma lokal.

Hurdana specialbutiker det skulle vara frågan om eller vad hyran skulle vara är inte specificerat i planen.

Enid Sandin och Petra Biström är båda företagare på Berggatan. Sandin är också ordförande för föreningen Hanko City Shopkeepers. De är oroliga för att kundströmmarna försvinner från södra sidan om det inte finns någon matbutik kvar.

– Det är inte bra för gatan om det går som de planerat, konstaterar Sandin.

Sorgligt med tom gågata

I rapporten staden låtit göra har konsultföretaget listat för- och nackdelarna med en flytt av S-market. Att området kring gågatan kan lida är en av nackdelarna som räknas upp.

– Det känns fånigt att man satsat på gågatan och sedan flyttar allt till norra sidan. Vad är tanken med gågatan sedan? För kommersen dör här i den här farten, säger Biström.

Fundersamma. Petra Biström och Enid Sandin är båda företagare på Berggatan och är oroliga för att kundströmmarna flyttar med S-market till norra sidan av staden. Bild: Sarah Grönstrand

Både Sandin och Biström tycker gågatan är fin med sina statyer, lampor om vintern och blomsterarrangemang om sommaren.

– Det skulle vara sorgligt om den blir tom.

De berömmer samtidigt staden för skötseln av gågatan de senaste åren.

– Staden har skött gågatan helsuveränt med allt från sandning och plogning till dekorationer som parkavdelningen gör, säger Sandin.

– Det är småsaker som gör att det känns bra för oss som kämpar på, säger Biström.

Försöker öka trivseln. Både staden och företagarna längs Berggatan försöker göra gågatan trevlig. Kring jul lyses gågatan upp med belysning mellan husen. Bild: Sarah Grönstrand

Butiken flyttar närmare kunderna

En av fördelarna som räknas upp i rapporten är att konkurrensen blir hårdare och priserna billigare för kunderna. Dessutom bor de flesta av Hangös invånare på den norra sidan av järnvägen.

Sandin och Biström är ändå bekymrade över tillgängligheten.

– Det är sorgligt för de äldre som bor på den här sidan och vill sköta ärenden självständigt, säger Biström.

Tror ni att företagare på Berggatan kan lockas att flytta in under samma tak som S-market?

– Det är svårt att säga för det beror såklart på många olika saker såsom hyran och om butiken måste ha samma öppethållningstider som matbutiken, säger Sandin.

– Jag ser ingen charm i att vara under samma tak som en matbutik, säger Biström.

Samtidigt ser hon praktiskt på framtiden.

– Jag har förstås funderat på att flytta till andra sidan, men omgivningen är inte charmig och gemenskapen försvinner.

Positiva företagare i norr

På norra sidan järnvägen har barberaren Ann-Sofi Eriksson sin salong. Hon ser positivt på en eventuell flytt.

– Om vi säger som så så kan S-markets flytt inte skada mitt företag, men givetvis är det synd om det blir tomt på andra sidan, säger hon.

Positiv syn på flytt. Ann-Sofi Eriksson har Anni's barbershop på norra sidan järnvägen intill tomterna som kan planeras om för S-market. Hon tror att S-markets flytt skulle vara bra för henne, men det var inte något hon tog i beaktande när hon sökte en plats för sin salong. Bild: Sarah Grönstrand

Sedan maj i fjol har hon haft Anni's Barbershop på Brandkårsgatan, som är alldeles invid området som kan planeras om. Planerna på S-markets flytt är en långkörare, men när hon sökte en plats för sin salong var det inte något hon tog i beaktande.

– Jag valde den här platsen främst för att det funnits en barberare här i över 30 år före mig och för att man kan ta sig hit enkelt med bil.

Bredvid Eriksson har Paul Lehtinen Hangö Cykelservice. Han tror inte flytten påverkar hans företag.

– Jag är den enda som reparerar cyklar så jag tror inte det påverkar mig. Sedan vet man inte när det blir av, jag är kanske pensionär då redan, säger han.

Anders Helander som har Västra-Nylands låsservice i samma byggnad har en liknande syn på flytten.

– Jag tror inte det påverkar mig, det är inte dagligen man kommer in i en låsbutik.

I slutet av januari godkände miljönämnden att de nya planerna för området kring nuvarande Teboil ska läggas ut till påseende.