Ny rättsprocess kring Outi McDonalds lön kan vara nära – stadsfullmäktiges ordförande kräver att staden rättar beslutet

Jouko Kavander, Outi McDonald, Torbjörn Ekholm. Bild:

Stadsfullmäktiges ordförande Jouko Kavander (SDP) har lämnat in en rättelseyrkan gällande Outi McDonalds lön. Han anser att beslutet om att betala lön till McDonald för tiden hon var olagligt uppsagd baseras på känsla, inte fakta.

Stadsstyrelsens personalsektion bestämde den 10 april att man betalar McDonald lön för tiden hon var olagligt uppsagd, men Kavander anser att beslutet inte fattats på faktagrunder.

– Enligt mig är det helt klart. När kanslichefen som är jurist har undersökt saken och kommit till att vi inte måste betala henne trots HFD:s dom så är det det som gäller. Förslaget som Torbjörn Ekholm (SFP) gjorde i personalsektionen baseras inte på lagar eller regler, säger Jouko Kavander.

Det var Ekholm som under stadsstyrelsens personalsektions möte föreslog att staden ska betala ersättning till McDonald för tiden hon var olagligt uppsagd.

– Mitt mål är att staden kommer undan med så små kostnader som möjligt, om det är möjligt. Det att jag lämnar in en rättelseyrkan gör att jag får betala en del, men det blir mycket billigare än om staden betalar ersättning till henne, säger Kavander.

Han tillägger att han lämnar in en rättelseyrkan som en privatperson.

– Det finns inte några andra alternativ. Visst, stadsstyrelsen har rätt att ta sig an ärendet, men jag måste tänka med mitt eget huvud. Jag är inte rädd för vad väljarna tänker om det här, säger Kavander.

Över lag säger Kavander att han inte är nöjd med hur fallet behandlats.

– Men jag tänker spela det här kortet. Jag måste göra det.

Litar på utredningen

Torbjörn Ekholm säger att han fattat sitt beslut under mötet på fakta, och inte enbart på känsla som Kavander antyder i sin rättelseyrkan.

– I sektionen fick vi ta del av ett utlåtande av en jurist som är specialiserad på området. Min tolkning är att fallet inte prövats i rätten, men ifall det gör det är det en process som staden eventuellt inte kan vinna, säger Ekholm.

När HFD gav sin dom i fallet i november slog man fast att McDonald sagts upp olagligt genom ett formfel. Rätten har däremot inte tagit ställning till orsakerna bakom uppsägningen.

– Vi bör respektera HFD:s beslut, men nu tolkade staden att man inte behöver betala ut lön ifall man gjort en olaglig uppsägning. Det går inte ihop i mitt huvud, säger Ekholm.

Så i personalsektionen baserade inte ditt förslag på känsla?

– Jag baserade mitt förslag på den rättsliga utredningen.

Outi McDonald är medveten om Kavanders rättelseyrkan och säger att hon inte är förvånad.

– Det låter inte vist. Läkarförbundets jurister samt advokater och arbetsrättsjurister har undersökt det här ärendet. Lagen är klar, staden ska betala lönen, säger McDonald.

Hon tillägger att rättelseyrkan kommer att orsaka tilläggskostnader för staden.

– Är det verkligen så att staden vill fortsätta den här processen? Ifall stadsstyrelsen godkänner Kavanders rättelseyrkan hoppas jag som skattebetalare att beslutsfattarna och Kavander ska stå för kostnaderna. Politikerna har ju ett tjänsteansvar!