Ny plan för Drottningberg?

Bolaget Regatta Resorts önskar att planen på Drottningberg kunde omvärderas för att få ett trivsammare och mer praktiskt område.

Regatta Resorts, som skall bygga bostäder på Drottningberg, vill uppdatera detaljplanen till de delar där fem av deras tomter finns. I ett brev till staden, undertecknad styrelseordförande Peder Planting, önskar man att detaljplanen skulle ses över och omvärderas.

Den nuvarande planen från år 2006 motsvarar inte dagens krav på ett effektivt byggande, samtidigt som utvecklingen går raskt framåt.

– Det handlar bland annat om att tomterna är så detaljplanerade, att vi har väldigt liten rörelsefrihet att ändra och formatera innanför rutorna, säger Planting.

Smidiga trafiklösningar

Med tanke på den byggnadskapacitet som planeras till området, kommer trafiken till området att öka avsevärt. Planting betonar vikten av smidiga trafiklösningar.

– Gatorna mellan husen är trånga och jag önskar att man kunde undvika trafik och synliga bilar på området i så stor utsträckning som möjligt.

Han säger också att det bör finnas plats för planteringar som gör området mer trivsamt samt bullerskydd på den del som gränsar mot Västra hamnen och dess fastigheter.

Regatta Resorts planerar cirka 120-140 bostäder för året om boende på sina tomter.

Möjligt att ändra planen

Stadsgeodet Kukka-Maaria Luukkonen säger att eftersom staden har planläggningsmonopol, finns det enligt lagstiftningen inga hinder att inleda en planändring, så länge den godkänns av rätt beslutsfattande organ.

Hon berättar att Drottningberg är med i förslaget till stadens planläggningsprogram. Alternativt kan man behandla det i stadsstyrelsen.

Också projektet Hangon Läntinen Laituri, som HT berättade om förra veckan, har tre tomter på Drottningberg som skall bebyggas, med där söker man om undantagslov där det behövs.

Mer läsning