Ny operatör till Koverhar redan i år

Nöjda. Hangö hamns vd Anders Ahlvik och marknadsföringschef Nina Häggroth kan presentera en ny operatör i Koverhar som tar vid genast då Nordstream 2-projektet är färdigt. Bild: Johanna Lemström

Aktiebolaget Hangö hamn och hamnoperatören M. Rauanheimo Ab har slutit ett intensionsavtal om att inleda ett långvarigt samarbete i Koverhar hamn i Lappvik.

Hangö hamns vd Anders Ahlvik och marknadsföringschef Nina Häggroth är nöjda. Äntligen kan de avslöja en ny operatör som inleder verksamhet i Koverhar hamn senast i september.

– Vår målsättning är att tillsammans med en av landets ledande hamnoperatörer, M. Rauanheimo från Karleby, utveckla Koverhar hamn, säger Ahlvik.

– Vi har jobbat intensivt med marknadsföringen av Hangö hamn och Koverhar i många år, säger Häggroth.

Sysselsätter tiotals

Och mer är på gång, lovar de, men kan ännu inte avslöja vilka andra företag man förhandlar med om en etablering i Koverhar.

Klart är i varje fall att den växande verksamheten i Koverhar kan betyda en energi-injektion för Lappvik, konstaterar Ahlvik.

– Just nu sysselsätts 130 personer, merparten stuveriarbetare, i Koverhar. Vi räknar med att Rauanheimos investeringar och verksamhet ska betyda jobb för kring trettio personer framöver.

Rauanheimos vd Joakim Laxåback är något försiktigare:

– Till en början ett tiotal, men på sikt kan det nog betyda jobb för upp till trettio personer, såväl stuveriarbetare som chaufförer.

Koncernens verksamhet står på tre ben, säger Rauanheimos vd Joakim Laxåback. De tre affärsgrupperna är:

1. KWH Logistics dit både M. Rauanheimo (grundat år 1884) och Stevena (som verkar i Hangö hamn) hör. KWH Logistics exporterar till över 100 länder.

Till logistikenheten hör också KWH Freeze med frys- och kyllagringsutrymmen och till dem relaterade hanteringstjänster för livsmedel. Verksam bland annat i Ingå.

2. KWH Mirka som bland har en fabrik i Karis och tillverkar slippapper och andra slipprodukter. Mirkas export går till över 100 länder; exportens andel är 96 procent.

3. KWH Invest består av affärsdrivande enheten Prevex Ab, aktieinnehav i intressebolag och förvaltning av industrifastigheterdit. Uponor Infra hör också till KWH Invest.

Hangö stad köpte Koverhar 2014 efter att FN-steel gått i konkurs. Hangö hamn har arrenderat området sedan 2015 och har allt sedan dess arbetat för att få ny verksamhet till området.

Bägge investerar

Hangö hamn investerar under 2019 mellan en halv och en miljon euro på infrastrukturen i Koverhar, uppskattar Ahlvik.

– Rauanheimo investerar betydligt mer. De investerar i lasthanteringsutrustningen, medan vi från Hangö hamn investerar i infrastrukturen.

Ahlvik nämner fält, kajer – och järnvägsspår.

– Inne på hamnområdet måste spåren byggas ut. Vi ser också fram emot att riksdagen reagerar utan dröjsmål på den här nyheten och vidtar åtgärder för att elektrifiera Hangö–Hyvinge-banan i brådskande ordning, säger Ahlvik.

Han sätter med andra ord stort hopp till den nya riksdagen som väljs i april, och till regeringen.

– Om elektrifieringen inte blir av stannar utvecklingen i Koverhar av.

"Måste elektrifieras nu"

Riksdagsledamot Thomas Blomqvist (SFP) gläds över intentionsavtalet mellan Hangö hamn och Rauanheimo.

– Det är en mycket god och välkommen nyhet att Hangö hamn och hamnoperatören Rauanheimo vill utveckla och investera i Koverhar hamn. Största delen av bulktransporterna till och från hamnen använder järnvägen.

Infrastrukturen bör utvecklas för att svara mot de behov hamnverksamheten har och för att skapa bättre förutsättningar för en positiv utveckling av vår region, säger Blomqvist.

– Nu måste Hangö–Hyvinge-banan elektrifieras, säger han.

1,5 miljoner ton

Hangö hamn och Rauanheimo har kommit överens om omfattande hantering av bulkvaror i Koverhar.

– 1,5 miljoner ton bulkvaror i form av bland annat järnmalm, gödsel och kol. Gödsel är en stor produkt på världsmarknaden, säger Ahlvik.

Hangö hamns och Rauanheimos gemensamma målsättning är att inleda hanteringen via Koverhar senast då Nord Stream 2-projektet i Koverhar avslutats.

Förhandlingarna med slutanvändarna av de bulkvaror som ska hanteras i Koverhar är redan på målrakan. Laxåback säger att varorna bland annat skeppas till Asien, Indien och Amerika.

– Dit går stora flöden. Rätt stora volymer järnmalm skeppas också till England.

Familjeägd koncern

Företaget M. Rauanheimo är en del av KWH Logistics som ägs av den familjeägda KWH-koncernen. Rauanheimo har verksamhet i sex hamnar i dag; i Karleby, Uleåborg, Nordsjö, Tahkoluoto, Fredrikshamn och Kotka. Företaget har också betydande verksamhet i Ryssland.

Varför väljer ni att etablera er i Koverhar, Joakim Laxåback?

– Vi har en tillväxtstrategi och har etablerat oss i flera nya hamnar. Med tanke på sjöfart är Koverhar en mycket bra hamn som är öppen stor del av året. Både fartygs- och järnvägsförbindelsen är bra och järnvägen blir förhoppningsvis bättre.

Dessutom är Koverhars stora lagringsmöjligheter en klar fördel:

– Det är sällan man har tillgång till så stora lagerytor i direkt anslutning till en hamn.

Laxåback nämner också att det finns planer på att fördjupa farleden till Koverhar:

– Den är i dag 12 meter djup, med små ingrepp kan den göras 14 meter djup. Det är mycket intressant för oss. Och därtill har ledningen för Hangö hamn visat stor vilja att expandera och utveckla, det liknar vår strategi.

Rekordår i fjol

Hangö hamn gjorde i fjol, för sjätte året i rad, ett gott resultat.

– Vi gjorde alla tiders rekordresultat. För första gången någonsin översteg varumängden 5 miljoner ton, nämligen 5,1 miljoner ton mot 4,9 miljoner 2017.

Allt som allt hade Hangö hamn 1 873 fartygsanlöp i fjol, mot 1 926 året innan. Importen över Hangö hamn minskade något, medan exporten ökade. Både trailer- och långtradartrafiken ökade, också containertrafiken är på stigande.

–  Bilimporten är på ungefär samma nivå som 2017 då 102 000 bilar importerades till Finland. I fjol var antalet 99 500, så bara något lägre, säger Ahlvik.

Mer läsning