Ny färdtjänst söker testklienter

Fundersamma. Rosita Ahlgren och Gunni Henriksson deltog i ett informationsmöte om den nya färdtjänsten i Sjundeå i måndags. De poängterar vikten av pålitlig färdtjänst. – I dagens läge vet vi inte alltid om det kommer någon bil. Det påverkar vår vardag, säger de. Bild: Mira Strandberg

Det nya färdtjänstsystem som införs i Västnyland ska testas under våren. Pilotprojektet saknar klienter från Hangö.

Sommaren 2019 är det meningen att en ny operatör ska ha tagit över färdtjänsten för seniorer och personer med funktionsnedsättning. Den nya upphandlingen sköts av Esbo stad och gäller alla västnyländska kommuner från Hangö i väst till Esbo i öst. Också Lojo, Grankulla och samkommunen Karviainen hör till området.

Just nu söker Esbo stad färdtjänstanvändare som är intresserade av att vara med i ett utvecklarnätverk för den nya tjänsten.

– Nätverket är ett viktigt samarbetsforum för oss och vi vill att det ska vara så mångsidigt som möjligt. Just nu har vi ingen anmäld från Hangö, säger projektspecialist Marion Ticklén.

Ny färdtjänst

Omfattar Esbo, Grankulla, Kyrkslätt, Lojo, Sjundeå, Ingå, Raseborg, Hangö och samkommunen Karviainen.

Upphandlingen av den nya färdtjänstoperatören inleds redan i december. Transporterna upphandlas separat under våren.

Gäller alla som får färdtjänst utifrån handikappservicelagen eller socialvårdslagen.

Gäller kring en halv miljon köror årligen.

Tjänsten ska fungera på tre språk: finska, svenska och engelska.

Den som vill vara utvecklarklient kan anmäla sig via kommunernas socialbyråer eller gå in på www.espoo.fi/kuljetukset2019 och fylla i ett formulär.

8 500 klienter omfattas av den nya färdtjänstupphandlingen

Nätverket har heller ingen klient som får färdtjänst på grundval av socialvårdslagen.

– Sådana vill vi gärna ha med för att få så många synpunkter som möjligt.

Svårt att fixa logistiken

Den nya färdtjänstservicen ska fungera på lika villkor över hela området, bland annat när det gäller tillgänglighet och trygghet.

– Tjänsten ska fungera dygnet runt och vårt mål är att man ska få skjutsen inom rimlig tid, senast 60 minuter efter beställningen, säger projektchef Pasi Ojaniemi.

Tillgängligheten bekymrar klienterna på glesbygden, eftersom det redan nu är ytterst svårt att få en taxi.

– I det skedet då vi upphandlar skjutsarna kommer vi att fråga företagarna hur de föreslår att man kunde lösa problemet. En möjlighet är att vi beställer bilar för köror för hela dagen i stället för att beställa enskilda skjutsar, säger Ojaniemi.

Totalt gäller den nya färdtjänsten kring en halv miljon köror per år. I Hangö finns det kring 250 klienter som omfattas av förnyelsen, och årligen blir det drygt 7 500 skjutsar.