Nu gäller det för Hangöborna att ställa upp för Brankis – om de vill ha kvar huset

Nu är det upp till Hangöborna om de vill ha kvar Brankis eller inte. Arbetsgruppen som försöker rädda Brankis har funderat ut olika alternativ, men behöver Hangöbornas stöd om det ska fungera.

Torsdagen 10 januari är det igen torgmöte om Brankis. Då är alla Hangöbor som bryr sig om Brankis framtid välkomna.

Mötet är viktigt för arbetsgruppen som ska utveckla Brankis verksamhet eftersom de kort därefter ska ha ett möte med Kulturfonden.

– Vi måste veta om det finns intresse och underlag för en förening, säger Monica Ferm som är med i arbetsgruppen.

För en tid sedan hade arbetsgruppen ett möte om just verksamheten. Då var gruppen inte helt överens om huruvida man ska grunda en ny förening, ändra stadgorna i den gamla eller bilda en understödsförening.

Robin Sundberg som är ordförande för Svenska gården Brankis har förstått att planen är en understödförening.

– Men nog går det att på ett årsmöte välja in en ny styrelse och förnya stadgan också.

Ett problem med stadgorna i den nuvarande föreningen är att det bara är föreningar som kan vara medlemmar i den. Arbetsgruppen anser att också privatpersoner som är intresserade ska kunna vara medlemmar.

Den nuvarande föreningen har en del skulder, men sannolikt skulle en ny förening ärva skulderna.

Får mera tid

Tidigare var det tänkt att Svenska gården Brankis skulle upphöra vid årsskiftet, men arbetsgruppen har nu fått tid på sig till den sista juni. Sundberg fortsätter som ordförande.

– Det är helt onödigt att jag säger upp mig som ordförande nu, jag vill ändå försöka få så att Brankis finns kvar. Men som jag sa från början är det dåligt att någon från Helsingfors är ordförande, säger Sundberg.

– Det här ger några månader åt Hangöborna att visa om vi vill ha Brankis som Hangöbornas lokal, säger Ferm.

Om föreningens verksamhet upphör överlåts huset till banken.

Terass med potential. Monica Ferm ser också potential för Brankis terrass. – Det är en fin gård och så finns både bastu och terrass. Har man själv en liten gård kan man ju också hyra huset för släktträffar och liknande, säger hon. Bild: Sarah Grönstrand

Tvåspråkig förening behövs

Oberoende om en ny förening grundas eller om stadgorna ändras i den nuvarande föreningen borde föreningen för Brankis vara tvåspråkig.

– Vi måste nå ut till båda språkgrupperna, säger Ferm.

I arbetsgruppen är man också överens om att marknadsföringen måste bli bättre.

– Vi skulle gärna ha en tillfälligt anställd verksamhetsledare som kan sköta marknadsföringen.

Hemsidor, eller åtminstone en Facebooksida, är något en verksamhetsledare skulle skapa.

– Vi behöver nå ut på olika kanaler för mera uthyrning.

Behöver mera verksamhet

Föreningens uppgift, oberoende om det är en ny sådan eller inte, skulle vara att förvalta Brankis.

– Men också syssla med egen verksamhet såsom till exempel trettondagsmaskerad och oktoberfest, säger Ferm.

En grillfest på sommaren var ett annat förslag.

– Det är en fin gård och så finns både bastu och terrass. Har man själv en liten gård kan man ju också hyra huset för släktträffar och liknande.

Bingokvällar har också lagts fram som förslag, om det finns intresse bland andra föreningar att ordna dem.

Arbetsgruppen inser också att de behöver locka med yngre människor.

– Ett förslag var att ordna popup-dans på Brankis helger då huset inte är bokat. Det skulle förstås kräva att vi kan ställa upp med ordningsvakter snabbt, säger Ferm.