Nu blir badstränderna rökfria

Bild: HT-ARKIV

Stadsstyrelsen beslöt på sitt möte i måndags att badstränderna i staden ska bli rökfria. Hangö stad har i flera år varit "en rökfri kommun".

Tekniska verket ska i god tid före badsäsongen börjar sätta upp skyltar om att badstränderna är rökfria. På stränderna ska det finnas rökrutor med askkoppar.

På förslag av Birgitta Gran (VF), som understöddes av Helena Lesch-Saarinen (SFP) beslöt styrelsen också att staden ska starta en kampanj för att sporra Hangöborna och besökare att ta hand om sina fimpar på ett miljövänligt sätt i stället för att kasta dem på marken.

Orsaken till att man vill göra badstränderna rökfria är att de hör till stadens viktigaste områden för naturupplevelser och avkoppling.

På stränderna vistas främst barn, unga och barnfamiljer som utsätts för tobaksrök.

Under de senaste åren är det tack vare frivilliga som stadens stränder hållits rena.

Tobaksfimpar är det avfall som förekommit mest och det är svårt att samla upp. Ett cigarettfilter innehåller förutom gifter såsom tjära, nikotin, bly och arsenik även plast och det mals av sand och vatten till mikroplaster som sedan via ekosystemet i Östersjön finner sin väg även in i människan.

Mer läsning