Nord Stream 2 tackade Hangö hamn – "De här investeringarna har gjort mycket för Koverhar"

På tisdagen avtäckte Hangö hamns vd Anders Ahlvik och Gunther Blitz från Nord Stream 2 ett monument vid Smörmagasinet i Östra hamnen. Bild: Sarah Grönstrand

På tisdagen avtäcktes ett Nord Stream 2-monument vid Smörmagasinet i Västra hamnen i Hangö. De sista rören skeppades ut från Koverhar hamn redan i somras, och gasledningsprojektet har rivstartat verksamheten i hamnen och gett en grogrund för den kommande verksamheten.

På tisdagen träffades projektledarna för Nord Stream 2 och aktörer från Hangö hamn för att fira sitt samarbete. De sista rören för gasledningen skeppades ut ur Koverhar i somras, men för Koverhar hamns del betyder det inte att man nu får pusta ut.

– Aktören Rauanheimo kommer i oktober, och vi håller på att förbereda den nya bangården just nu, säger Anders Ahlvik, Hangö hamns vd.

Under Nord Stream 2-projektet har runt 54 000 rör skeppats ut från Koverhar. Till havs har tre bolag med 5 rörläggningsfartyg arbetat med projektet dygnet runt, och vid det här laget är allt arbete i den finländska ekonomiska zonen klart.

– Sammanlagt har material för motsvarande 150 miljoner euro kommit från regionen runt Östersjön. För Finlands del har det haft en ekonomisk effekt på runt 413 miljoner euro, säger Simon Bonnell, tillståndschef på Nord Stream 2.

Han säger att samarbetet med Hangö hamn gått mycket bra, och att man inte gått en enda dag över tidtabellen i Hangö.

– Det mesta gjordes på vintern, men trots den finländska vintern fördröjdes projektet inte en dag. Också ur ett säkerhetsperspektiv gick det bra i Koverhar, vi hade inte en enda olycka som störde projektet, säger han.

Glatt samarbete. Coating and logistics manager Gunther Blitz från Nord Stream 2, Hangö hamns vd Anders Ahlvik och tillståndschef Simon Bonnell från Nord Stream 2 avtäckte ett monument om projektet vid Smörmagasinet i tisdags. Bild: Sarah Grönstrand

Flexibel hamn

För hamnen i Koverhar har Nord Stream 2 betytt mycket. Projektet har gett hamnen synlighet ute i världen samtidigt som området fått en rivstart i utvecklingen.

– Nord Stream 2 har haft en stor ekonomisk inverkan på Hangö hamn. I det stora hela är vi en liten hamn, men förutom för oss har projektet också haft en stor regional inverkan. Vi har bland annat haft arbetare från Ekenäs, Karis och Ingå, säger Ahlvik.

Dessutom måste hamnen snabbt anpassa sin infrastruktur för att möta kraven som ställdes. På några veckor måste man bland annat öppna upp järnvägssträckan som varit stängd sedan 2012, det blev nämligen ändringar som gjorde att 17 000 rör skulle anlända till hamnen med tåg från Ryssland.

– Vid midsommar 2017 fattade vi beslut om att öppna järnvägen igen och den 15 juli kunde vi öppna den. Det var fyra kilometer som vi måste röja träd från, och på området hade vi också täckt rälsen med grus som måste tas bort. Det var en utmaning, men det gick, säger Ahlvik.

Och från Nord Stream 2 är man mer än nöjda med Hangö hamns flexibilitet.

– I så här stora projekt är det viktigt med flexibilitet. Under projektens gång brukar saker ändras så man måste anpassa sig, och Hangö hamn har varit mycket bra på det här, säger Ludwig von Müller, senior logistics engineer på Nord Stream 2.

Han nämner också att hamnen i Koverhar på mycket kort tid klarade av att ordna över 5 hektar mark till förvaringsutrymme för rören.

– Sett utifrån har de här investeringarna i hamnen gjort mycket för Koverhar och infrastrukturen där.

Bild: Sarah Grönstrand

Naturligt val

Från Nord Stream 2:s sida är alltså erfarenheterna från hamnen i Koverhar mycket positiva. Och det fanns egentligen inte något alternativ till Koverhar när det gällde en hamn att skeppa ut rören från.

– Till det första Nord Stream-projektet utredde vi flera alternativ, och då blev det Hangö. Den här gången utredde vi inte ens några alternativ, Hangö var ett naturligt val för oss. Ser man på geografin är valet logiskt, säger Simon Bonnell.

Känner aktörer ute i världen till Koverhar som hamn?

– Efter det här vet man nog om att Koverhar finns. Nord Stream 2 har ökat hamnens synlighet, säger Bonnell.

Dessutom lyfter Bonnell också fram expertisen i hamnen.

– Vår erfarenhet är att alla företag i hamnen arbetade som ett väloljat maskineri.

Mer läsning