Neljän vuosikymmenen ikäinen kaava päivitetään – Tulliniemenranta esitellään koko loistossaan

Tärkeä alue. Anna Hellénillä on tärkeä tehtävä vaalia luontoa samalla, kun aluetta kehitetään. Muun muassa nurmidyyneillä on suuria rauhoitettujen hyönteisten esiintymiä. Bild: Lina Enlund

Tulliniemen ranta-alueen asemakaava on toivottoman vanhentunut. Kaupungilla on uusi kaava työn alla. Virkistyskäytön ja ympäristön välisen hyvän tasapainon löytäminen on haasteellista.

Puisto ja ranta. Tulliniemenrannan nykyisen asemakaavan mukaan on kyse tästä.

Kaava on vuodelta 1977, ja kipeästi päivityksen tarpeessa. Uudistamisprosessi on käynnissä ja hyvällä onnella uusi kaava saadaan lopulliseen valtuustokäsittelyyn vuoden 2019 lopulla.

– Vanha kaava ei vastaa tarpeita. Monet toimijat haluavat toimintaa alueelle, joten kaupunki tarvitsee kaavaa, sanoo Hangon kaupungin maankäytön suunnittelija Anna Hellén.

Hän valmistelee parhaillaan uutta asemakaavaa Tulliniemenrannalle, ja on juuri saanut koottua osan elokuussa päättyneen lausuntokierroksen palautteesta.

– Saimme kaiken kaikkiaan 9 lausuntoa ja kannanottoa nyt päivitettävästä kaavasta. Meidän on saatava aikaan hyviä ratkaisuja aluetta varten, sanoo Hellén.

Monipuolisempi kaava

Päivitetyssä kaavassa otetaan aimo harppaus eteenpäin vanhasta kaavasta, jossa alue määriteltiin vain puistoksi ja rannaksi. Sen lisäksi, että rakennettavat alueet ja pysäköintialueet merkitään tarkemmin karttaan, alueelle merkitään myös ulkoilureitti.

– Suurin haaste on ollut suojeltavien luontoarvojen ja lisääntyvän virkistyskäytön välisen tasapainon löytäminen. Ovatko suuremmat käyttäjämäärät uhka alueen ympäristölle? Hiekkadyynien hoitamisesta on olemassa tutkimustietoa, jonka mukaan vähäinen kulutus ei ole vaarallista. Päinvastoin, se on jopa hyväksi ympäristölle. Tuulet ja hiekan liikkuminen on luonnollista, Hellén selittää.

Ulkoilureitin linjausta ei ole määritelty tarkkaan. Siitä päätetään myöhäisemmässä vaiheessa luonto- ja hoitosuunnitelmassa. Ajatus on kuitenkin, että ulkoilureitti vähentää luonnon kulumista samalla, kun pitkospuut voivat avata luontoa useammille kävijöille.

– Myös alueen opasteet ovat tärkeitä, eikä opasteiden pidä vain rajoittaa ja kieltää. On tärkeätä, että kävijöille niiden välityksellä kerrotaan, mitä alueelta löytyy.

Ainutlaatuinen ympäristö

Suuri osa alueesta kuuluu Natura 2000 –alueeseen. Se ei tarkoita, ettei alueella saisi käydä, mutta se asettaa erityisiä vaatimuksia alueen käytölle.

– On tärkeätä näyttää, miten hieno alue on. Meidän on löydettävä järkeviä ratkaisumalleja, koska myös luonnonsuojelun lisäämistä on toivottu, Hellén kertoo.

Alueella on muun muassa Suomen suurin nummijuuriyökkösen esiintymä. Lisäksi siellä on runsaasti sinisiipisirkkoja. Kummatkin lajit ovat rauhoitettuja.

– Teimme kesällä 2016 luontoinventoinnin, joka osoitti, että Tulliniemellä on monia arvokkaita lajeja. Suunnitteilla on vielä selvitys lepakoiden liikkeistä alueella, jotta tiedämme, missä on ekologisia käytäviä, jotka meidän on säilytettävä.

Alue avataan yritystoiminnalle

Kaavassa on määritelty myös, missä saa olla rakennuksia, ja miten paikoitus järjestetään. Korttelissa, jossa nykyisin sijaitsee kahvila, on 300 neliömetrin huoltorakennusvaraus.

– Emme ole määritelleet, että paikalla on oltava kahvila. Kyseeseen voi tulla myös infokeskus tai jokin muu palvelu. Ajatus on kuitenkin, ettei rakennus saa pilata ympäristöä, Anna Hellén kertoo.

Pysäköinnin on suunniteltu toimivan entiseen tapaan. Paikoitusalueen läheisyyteen on ajateltu myös pientä rakennusta vesiurheilutoimintaa varten.

Alueen vuodelta 1977 oleva kaava on nyt neljäkymmentä vuotta myöhemmin edelleen käytössä. Miten pitkään uuden kaavan on ajateltu pysyvän ajan tasalla?

– Toivottavasti pitkään, vähintään ainakin 10 vuotta. Mutta, jos ilmenee, ettei kaava seuraa aikaansa, meidän tietysti on päivitettävä se, Anna Hellén vastaa.

Tulliniemen eteläosaa varten nyt laadittava kaava käsittää pysäköintialueen viereisten kallioiden ja niemen kärjessä olevan sotilasalueen välisen alueen. Ranta-alue on pääosin kaupungin omistuksessa, mutta osan siitä omistaa valtio. Valtion omistama osa kuuluu Uddskatanin luonnonsuojelualueeseen.

Tulliniemenrannan uusi asemakaava on parhaillaan tekeillä.

Kaava avaa alueen virkistys- ja yrityskäyttöön. Samanaikaisesti pyritään kuitenkin säästämään luontoa.

Ajatus on, että aluetta halkoo ulkoilureitti.

Kaavaesitykseen voi tutustua kaupungin kotisivulla osoitteessa www.hanko.fi/kaavat

Mielipiteensä kaavasta tai alueen käytöstä, voi esittää Anna Hellénille anna.hellen@hanko.fi tai puhelimitse 040 1359 285

Mer läsning