Nej till padelplaner i Casino-parken

Bild: Flickr

Stadsdirektören anmälde avvikande åsikt till styrelsens beslut.

Ett under bildning varande bolag har kontaktat staden med en ansökan om att få bygga padelplaner i Casinoparken.

Det under bildning varande bolaget ville arrendera ett drygt 600 kvadratmeter stor område för att bygga två padelplaner.

I detaljplanen är området avsett för idrotts- och rekreationstjänster.

Stadsstyrelsen beslöt på förslag av Birgitta Gran (VF) att man inte reserverar en tomt för bolaget för att de ska kunna planera för padelplaner där. Bolaget ville först göra en reservation för att sedan kunna göra noggrannare planer.

Gran motiverar sitt förslag med att området är ett viktigt rekreationsområde för Hangö.

– Tennisbanorna har redan utvidgats och skulle padelplanerna byggas där skulle det bli väldigt rumphugget.

Hon påpekar att hon inte är emot padelplanerna som sådana.

För Grans förslag att inte gå inför padelplaner på det aktuella området i Casinoparken röstade SFP-arna Torbjörn Ekholm, Helena Lesch-Saarinen och Sture Söderholm, Päivi Rahkola (Saml) Pertti Ruuska (Sannf) och SDP-arna Bernt Förström och Aila Pääkkö. Endast Jorma Nousiainen, SDP, röstade för beredningens förslag om att arrendera området och sedan få ta del av företagarnas noggrannare planer.

Både Nousiainen och föredragande, stadsdirektör Denis Strandell anmälde avvikande åsikt till protokollet.

Strandell motiverar det med att stadstyrelsens strider mot tre av strategiska målsättningar som fullmäktige beslutat om. De målsättningar han avser är ökning av företagsverksamhet, förbättring av resultatet och främjande av hälsa och välmående.

Han menar att padelbanor skulle förstärka stadens attraktionskraft.

Personerna bakom ansökan har redan tidigare fått back på sina planer för att bygga padelbanor i Hangö. Då ville man bygga dem i Östra hamnen.

Hangö tennisklubb har fått tillstånd att bygga padelbana vid Parkdammen, på norra sidan av Appelgrensvägen.

Mer läsning