Ohjaamolla tavoitellaan yhden luukun palveluja nuorisolle

Koottuja kokemuksia. Kahdeksan henkeä eri sektoreilta tutustuu toistensa työhön voidakseen antaa nopeammin palveluja nuorille. Mats Nyström nuorisopalvelusta, Marjut Vihervuori Navigaattorin koordinoija ja Via-pajan työpajaesimies, Ritva Minkkilä Uudenmaan TE-toimistosta, Taija Selin etsivää nuorisotyötä tekevästä nuorisopalvelusta, Camilla Ahlfors-Friman sosiaalipalvelukeskuksesta, Marika Engblom Hangon työllisyyskoordinaattori, Päivi Mykkänen sosiaalipalvelukeskuksesta sekä psykiatrinen sairaanhoitaja Nina Lohvansuu-Hirvonen. Bild: Sarah Grönstrand

Eri sektoreiden välisellä yhteistyöllä pyritään sujuvoittamaan nuorten pääsyä työelämään, opiskelemaan tai saamaan muilla tavoin apua arjessaan.

– Haluamme yhdistää mahdollisimman monen sektorin voimat Hangossa, jotta voimme antaa nuorille mahdollisimman laaja-alaista ja nopeata palvelua, sanoo Marjut Vihervuori koordinoimastaan Ohjaamo-hankkeesta.

Ohjaamon idea on, että alle 30-vuotiaat voivat saada yhdestä paikasta apua kaikissa asioissa sen sijaan, että heitä pallotellaan eri sektoreiden, paikkojen ja viranomaisten välillä.

– Kaikkien palvelujen pitää löytyä niin sanotusti yhdeltä luukulta.

Yhteistyötä nuorten parhaaksi

Kaupunginkirjastoon on kokoontunut kahdeksan henkeä, jotka ovat työssään eri tavoin tekemisissä nuorten kanssa. He tutustuvat ennen Ohjaamon lanseerausta Hangossa 13. helmikuuta toistensa töihin.

– Mietimme, mitä voimme tehdä toistemme hyväksi nuorten palvelujen nopeuttamiseksi, Vihervuori selittää.

Tavoitteena on toimiva, nuorten hyvinvointia edistävä yhteistyö.

Toinen tavoite on sujuvoittaa nuorten pääsyä työelämään tai opiskelemaan.

– Ajatus on, että täällä voidaan vastata asuntoihin, terveyteen, Kela-avustuksiin ja muihin nuorille tärkeisiin kysymyksiin, sanoo etsivässä nuorisotoiminnassa työskentelevä Taija Selin.

Paikka kaikille nuorille

Vihervuori korostaa, että kuka tahansa alle 30-vuotias voi saada tukea tai apua Ohjaamosta. Hankkeen toimintaa ei pyritä kohdistamaan johonkin tiettyyn nuorten ryhmään.

– Olemme kirjastossa, jotta paikka tuntuu olohuonemaisemmalta. Ja sinne voi tulla myös, vaikkei olisi mitään ongelmia.

Nuorten on kuitenkin löydettävä Ohjaamo ennen kuin se voi auttaa heitä. Vihervuori arvioi, että pääpaino työssä aluksi tulee olemaan nuorten tavoittamisessa.

– Olemme saaneet kuulla muiden paikkakuntien kokemuksista, joten olemme varautuneet siihen, että ensimmäisellä puolivuotisjaksolla pääasiassa on kyse tiedon jakamisesta.

Niin kutsuttuja Ohjaamoja on jo 50 eri paikkakunnalla Suomessa. Kyse on useampien ministeriöiden välisestä yhteistyöhankkeesta.

Mikä Ohjaamo on?

Ohjaamo on paikka, jossa kaikki alle 30-vuotiaat voivat saada apua ja tukea.

Nuoret voivat saada apua esimerkiksi opintoihin, työhön, asumiseen, terveyteen ja Kelan palveluihin liittyvissä asioissa.

Ohjaamon tarjoamat palvelut ovat ilmaisia, eikä niihin tarvitse tehdä ajanvarausta.

Ohjaamo on monien eri ministeriöiden välinen yhteistyöhanke.

Toimintaa järjestetään noin 50 eri paikkakunnalla Suomessa.

Hangossa toimintaa järjestetään keskiviikkoisin kello 14–16 kaupunginkirjastossa. Hanke käynnistyy virallisesti 13. helmikuuta.