Nauhoitukset voivat lisätä ymmärtämystä

Luottamus on yksi demokratiamme peruspilareista. Valtuutettumme ovat luottamushenkilöitä, ja demokraattinen päätöksenteko perustuu pitkälti päätösten ja keskustelujen läpinäkyvyydelle.

Kaupungin hallinnossa tätä läpinäkyvyyttä edustavat kaikkien nähtävillä olevat pöytäkirjat. Asioihin liittyvät keskustelut ja argumentoinnit eivät sitä vastoin näy pöytäkirjoista. Jotta asioista kiinnostunut kuntalainen saa tietoja valtuustossa käytävistä keskusteluista, hänen on oltava itse läsnä kokouksissa. Kynnys siihen on kuitenkin monille korkea.

Useat kunnat ovat siksi vieneet valtuustokeskustelut kaikkien ulottuville näyttämälle ne suorina nauhoituksina kotisivuillaan. Joillakin kunnilla on myös paikallisia tv-kanavia, mutta kaikilla kunnilla ei ole käytössään sellaisia edellytyksiä.

Medioilla on ollut perinteisesti monopoli tiedottamisessa valtuuston keskusteluista. Asiat, joista ei ole kerrottu lehdissä, ei yleensä ole kerrottu missään, elleivät valtuutetut itse ole kertoneet keskusteluista lehtien lukijapalstoilla.

Tom Rönnbladin (SDP) aloite Hangon valtuustossa on siksi erittäin tervetullut. Jos Hangon valtuuston kokoukset nauhoitetaan ja laitetaan kaupungin kotisivulle, kynnys seurata päätöksentekoa madaltuu oleellisesti. Hankolaiset asennoituvat lisäksi usein kriittisesti valtuuston tekemiin päätöksiin sekä hallintoon ja asioiden valmisteluun. Tietämystä kaupungin hallinnosta voidaan lisätä lisäämällä entisestään mahdollisuutta seurata valtuuston työskentelyä.

Ja valtuuston myönteinen asenne mahdollisuuden antamisesta kaikille tutustua työhönsä on ilmeinen. Miltei kaikki valtuutetut allekirjoittivat aloitteen, joten halukkuutta esitellä valtuustotyötä löytyy.

Myös mediat hyötyvät suuremmasta valtuuston avoimuudesta. Aikana, jona valheelliset uutiset kukoistavat ja monet syyttävät medioita vääränlaisesta raportoinnista, mahdollisuus näyttää toteen asiat, on loistava etu, jolla valheellisilta huhuilta leikataan nopeasti siivet. Lisäksi jo pitkään on ollut selvää, ettei medioilla ole resursseja ja mahdollisuutta valvoa ja valottaa joka näkökulmasta kaikkia aiheita. Myös se, että kaikilla on mahdollisuus suoraan seurata uutislähdettä, avaa mahdollisuuksia laaja-alaisempaan yhteiskunnalliseen valvontaan.

Mer läsning