Myndigheterna sätter stopp för Tulluddens kafé – men endast till pappers

Stängs men håller öppet. Tulliniemen Keidas har mycket att göra före hälsomyndigheterna ger grönt ljus för verksamheten att fortsätta. Bild: Harald Grönstrand

Kaféet Tulliniemen Keidas på Tulludden prickas av hälsomyndigheterna. Verksamheten får inte fortsätta, men i praktiken kommer den ändå att göra det.

Sydspetsens miljöhälsa väntar inte längre. Trots upprepade uppmaningar har företagaren som driver Kaféet Tulliniemen Keidas inte åtgärdat problemen som myndigheten ser i fastigheten. Myndigheten förbjuder företagaren från att tillverka, servera eller saluföra livsmedel, vilket i praktiken betyder att verksamheten inte kan fortsätta.

– Det är en väldigt hård åtgärd att begränsa en näring. Men vi har följt direktiven i tillsynen som vi måste följa, och vi har befogenheter att göra det här, säger Katianna Kuula som är direktör för hälsoövervakningen.

– Vi begränsar näringar endast när vi ser det som absolut nödvändigt, säger hon.

En rad problem

Problemen som Sydspetsens miljöhälsa listar är många. Fastigheten saknar kommunalteknik, toaletter för personalen, möjligheter till rengörning, ordentliga utrymmen för livsmedelshantering... Listan är lång, men man har varit i kontakt med företagaren om problemen redan sedan hösten 2017.

– Som helhet är ifrågavarande lokal fullständigt otillräcklig som livsmedelslokal, skriver Kuula i utlåtandet bakom beslutet.

En av åtgärderna som företagaren måste göra är att dra rör till fastigheten. För att få fortsätta med verksamheten behövs både varmt och kallt vatten, och det behövs tillräckligt med toaletter som är kopplade till ett avlopp.

– Rören började läggas i början av augusti. Men arbetet är fortfarande inte klart, säger Juhapekka Suutarinen på Tulliniemen Keidas.

Han räknar upp en rad problem som det varit med rördragningen.

– Bland annat måste vi dra ett 18 meter långt metallrör som skulle under järnvägen, men så klarade den första borrfirman endast av att nå 10 meter in på grund av berget. Då måste vi kontakta ett nytt borrföretag som klarade av att slutföra arbetet från andra sidan, säger Suutarinen och hänvisar till Murphys lag.

Så ni började gräva ner rören i början av augusti, men hälsoövervakningen har lyft fram problemet redan under hösten 2017. Varför började ni gräva ner rören först nu?

– Orsaken till att det tog så länge var eftersom vi väntade på Hangö stad. Eftersom här inte finns någon kommunalteknik sedan tidigare, så skickade vi en förfrågan om ifall staden var villig att dela på kostnaderna. Det tog sin tid att få svar, och till slut blev det ett nej.

– Efter det försökte vi också få Affärsverket Hangö vatten att betala en del av kostnaderna, men där blev det också ett nej till slut. Så alla kostnader faller på oss, säger Suutarinen.

Stora förändringar

Inne i kaféet är också stora förändringar på gång. Bland annat ska två nya dörrar sågas ut, ny isolering ska läggas in och köksutrymmena ska ändras.

Det låter som en totalrenovering?

– Det är inte så allvarligt, men vi måste göra det här. Och det är värt att sätta pengar på det, vi har ändå tänkt ha öppet året runt, säger Suutarinen.

Han berättar att allt borde vara klart någon gång i oktober. Han hade också förberett sig på att stänga lokalen i en månad tills arbetet var klart och Sydspetsens miljöhälsa skulle ge grönt ljus för verksamheten igen.

Men det behöver han inte.

– Som med alla kommunala beslut har även det här en besvärstid på en månad. Vad han gör under den här månaden kan vi inte påverka, säger Katianna Kuula på hälsoövervakningen.

För Juhapekka Suutarinen innebär det här glada nyheter.

– Vi borde hinna få klart alla arbeten före besvärstiden går ut. Det betyder att vi inte behöver stänga, säger Suutarinen och pustar ut.

– Men vi kommer ändå att ha stängt under veckoslutet den 15–16 september. Men på måndagen öppnar vi igen!

Mer läsning