Monia puutteita Hangon hoivakodeissa

Bild: colourbox.com

Vanhustenhoito on Suomessa noussut tiukkaan tarkasteluun Esperi Caren toimitusjohtajan irtisanoutumiseen johtaneen hoitoskandaalin johdosta. Hangon lehti on tutustunut Hangon eri hoivakoteja koskeviin raportteihin.

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira päätti 24. tammikuuta keskeyttää Esperi Caren Ulrika-hoivakodin toiminnan Kristiinankaupungissa. Hoivakodissa oli ilmennyt monia puutteita, ja kaupungin oli otettava se hallintaansa.

Esperi Caren toimitusjohtaja Marja Aarnio-Isohanni sanoi itsensä irti ja tytäryhtiön Saga Cares toimitusjohtaja Heini Pirttijärvi johtaa nyt tilapäisesti emoyhtiön toimintaa.

Yle kertoi heti tämän jälkeen, että myös Attendon vanhustenhuoltopalveluissa on suuria puutteita. Ongelmista kärsineistä hoivakodeista esimerkkinä mainittiin myös Lähteen hoivakoti, jolta Hangon kaupunki ostaa palveluja.

HL on tutustunut Aluehallintoviraston Hangon hoivakodeissa tekemien tarkastusten raportteihin. Selvityksiä on vuodesta 2015 alkaen tehty 4 hoivakoti Lähteessä. Yksi selvityksistä jatkuu edelleen. Muissa selvityksissä on muun muassa todettu, että kodissa on puutteita lääkityksen, ruuan, puhtauden, sisäilman, henkilöstön pätevyyden, henkilöstömitoituksen ja siivouksen suhteen.

Tehostettua valvontaa

Perusturvajohtaja Elisabeth Kajander sanoo, että kaupunki on vuosien varrella oppinut ottamaan aktiivisemman roolin vanhustenhuollon valvonnassa.

– Olemme tehostaneet Lähteen valvontaa ja ellei hoivakoti ole täyttänyt kaikkia vaatimuksia, olemme soveltaneet joitakin sanktioita. Tavanomaisinta on ollut, ettemme ole maksaneet täyttä hintaa palveluista. Ensi sijassa olemme tietysti kuitenkin halunneet, että hoivapalvelut vastaavat sopimuksessa edellyttämiämme vaatimuksia, Kajander sanoo.

Kaupungin suorittamista tarkastuksista tiedotetaan joissakin tapauksissa ennakkoon, mutta myös pistokokeita tehdään säännöllisin väliajoin.

– Se nielee paljon resursseja ja aikaa, mutta tilanne on kohentunut. Meidän on oltava kaupungin taholta tiukkoja. Palveluntuottajat ovat hyviä puutteiden peittämisessä, mutta kun vaadimme palveluja, me myös saamme ne.

Attendosta Kajander sanoo, että kaupunki on tehnyt useampia reklamaatioita. Toiminnanharjoittajalle on myös viestitetty, että kaupunki saattaa kääntyä muiden toimijoiden puoleen, jos palveluissa on puutteita.

– Minun on vaikea ymmärtää, että etiikka ja moraali ovat näin alhaisella tasolla. Kun markkinavoimat ja raha puhuvat ja on tehtävä voittoa, rahoja ei sijoiteta takaisin toimintaan. Ne sijoitetaan sen sijaan jonnekin muualle tai jaetaan osakkeenomistajille, Kajander toteaa.

Hän korostaa kuitenkin, että tilanne hoivakoti Lähteessä on kohentunut ja että useimmat puutteet on korjattu.

Parannuksia on tehty

Attendon aluejohtaja Simo Saaranen sanoo, että Lähteen ongelmien korjaamiseksi on tehty paljon. Henkilöstötilanteesta hän sanoo, että tilanne on ratkaistu muun muassa jatkuvalla rekrytoinnilla ja yhteistyöllä Hangon kaupungin kanssa.

AVI nosti kuitenkin 2017 esiin myös sen, ettei henkilökunnalla ollut kaikkia lääkkeiden käsittelyä varten tarvittavia papereita ja peräti 6 henkilöä, joilla sellaiset oli, ei kuulunut henkilökuntaan.

Miten selität tämän?

– Emme ole päivittäneet asiakirjojamme riittävän nopeasti henkilökunnan vaihtuessa, sanoo Saaranen.

Hän toteaa myös, että henkilöstöongelmat ovat yksi suurimmista hoivakodin haasteista.

– Vahvuutemme on, että meillä on osaava henkilökunta, mutta hoitajapula alueella on yksi jatkuvista haasteistamme, Saaranen selittää.

Monia puutteita Hangon hoivakodeissa

Aluehallintovirasto on Lähteen lisäksi löytänyt puutteita myös muista Hangon hoivakodeista. Sekä Aurorakodissa että Novassa on kummassakin tehty yksi tarkastus ja Astreassa kaksi tarkastusta viime vuosien aikana. Toinen Astrean tarkastuksista on edelleen työn alla.

Aurorakodin toiminta päättyi virallisesti 17. tammikuuta tänä vuonna, mutta AVI suoritti kodissa tarkastuksen ennen sitä vuonna 2014. Hangon lehti odottaa edelleen saavansa AVI:n raportin tarkastuksesta.

Novassa AVI totesi puutteita muun muassa lääkkeiden käsittelyssä ja säilytyksessä. Tämä tapahtui lokakuussa 2017. Astreassa vuonna 2015 suoritetussa ja edelleen työn alla olevassa 2017 aloitetussa tarkastuksessa on ollut kyse valvontakampanjasta, josta on ilmoitettu ennakkoon hoivakodille.