Miljönämnden remitterade ärenden

När miljönämnden sammanträdde förra torsdagen remitterades två detaljplanändringar. Dessutom drogs ett ärende tillbaka av tjänstemännen.

Miljönämnden sammanträdde förra torsdagen och i de flesta fallen beslutade nämnden enligt förslag. Dock fanns det några undantag. Nämndens ordförande, Björn Peltonen (SFP), säger att två detaljplanändringar remitterades. Det handlade om detaljplanen för stationstorget samt gamla brandstationen och det närbelägna området. i Men även detaljplanändringen som berör området mellan Bulevarden, Vinkelgatan och Gengatan remitterades.

– Detaljplanändringen för det planerade höghusbygget bakom apoteket remitterades, men det krävdes en omröstning för att nå det beslutet. Angående detaljplanändringen som har att göra med Varuboden så remitterades ärendet på grund av att viadukten ska åtgärdas. Nämnden beslutade att den först vill veta hur brobygget planeras innan den tar ställning till detaljplanändringen. Nämnden var enhällig i sitt beslut att remittera ärendet, säger Peltonen.

Han säger också att tjänstemännen redan före mötet började hade dragit bort det ärende som berörde Regatta Resort Oy:s tillståndsansökan gällande byggandet av två nya bryggor för fritidsbåtar i Östra hamnen. Peltonen säger att det berodde på att man har fått ny information.

Mer läsning